Prezentace a odborné podklady k workshopům

ÚVODNÍ SLOVO

Milá naše Skupino B 🙂 Právě s vámi vstupujeme do 2. etapy projektu a jsme velice rádi, že jste to právě VY, kdo s námi pokračuje!

Jak jsme avizovali na Setkání CKP v Brně letos v červnu, bude vás tento školní rok čekat tvorba a ověřování pracovních listů.

Pro tuto chvíli jsme vám kompletně předchystali čtyři workshopy od září do prosince.

V připravených materiálech najdete všechny potřebné informace. Sledujte také text níže. Pokud budete někdo tápat a nebo si nebudete vědět rady, ihned se na nás obraťte.

Držíme palce a těšíme se na další spolupráci 🙂

 

1. návody k workshopům

září – úvodní workshop
říjen – workshop č. 1, tvorba pl
listopad – workshop č. 2, tvorba pl
prosinec – workshop č. 3, tvorba pl

další teoretické materiály

1_Úvod_Diagnostika pro Klokanovy školky

2_Vývojové škály_J.Bednářová

3_Příručka_Zrakové vnímání a motorika

4_Příručka_Prostor a matematika

5_Katalog pomůcek v MŠ_návody na činnosti

 

2. WORKSHOPY SKUPINA B (2019/2020)

Cíl setkávání ve školním roce 2019/2020
 • Navázat na výměnu zkušeností z minulého roku
 • Vytvoření pracovních listů či činností zaměřených na vybrané oblasti
 • Prohloubit vědomosti a dovednosti zúčastněných ve vedení diagnosticko-stimulačního a diagnosticko-intervenčního procesu u předškolních dětí

Po celou dobu workshopů se snažte koncové školky vést k uvědomění, že cíl není pouze vytvořit pracovní list či námět činnosti s určitou motivací, ale komplexně sledovat a podporovat vývoj dítěte, cíleně zadávat podněty podle možností a potřeb skupiny i jednotlivých dětí.
Tvorba pracovních listů je zde prostředkem, jednou z možností, jak přemýšlet o způsobu stimulace, intervence, o zaměření činnosti; kterou oblast rozvíjíme, které konkrétní schopnosti, jaké předchozí zkušenosti, schopnosti a dovednosti dítěte očekáváme, na co navazujeme.

Pracovní list vede k uvědomování si a vyhodnocování průběhu aktivity, zda dítě je schopno úkol řešit samostatně, zda nepotřebuje dopomoc dospělého, zprostředkování, jak potíže překonat, být připraven dítě vést k překonání potíží, učit dítě se učit. Takto vedená činnost, která dítě cíleně rozvíjí, se zároveň pro pedagoga stává prostředkem dalšího poznání dítěte, jeho potřeb, způsobů učení, přemýšlení; prohlubuje se diagnosticko – stimulační a intervenční proces.

Řazení workshopů
 • Úvodní setkání – základní informace o dění v CKP v tomto školním roce
 • Cyklus 3 workshopů zaměřených na tvorbu pracovních listů a náměty činností na vybrané téma

V případě, že tři setkání nebudou na vytvoření materiálů jednoho tématu stačit, můžete tvorbě materiálů věnovat i další workshop. Tuto skutečnost oznamte mailem a zápisem z workshopu vedení projektu. Dejte přednost kvalitě před kvantitou.

V případě, že máte materiály hotovy dříve (např. jste je měli vytvořeny a ověřeny v minulosti a pouze převádíte a diskutujete do projektové podoby), oznamte tuto skutečnost vedení projektu a můžete si ke konci roku po konzultaci s vedením projektu zvolit čtvrté téma, na které budete zpracovávat materiály.

prezentace

Prezentace k cyklu workshopů – máte připraveny šablony prezentací. Tyto prezentace nejsou povinné. Zvažte, zda vám práci ve skupině ulehčují nebo naopak zatěžují. Vezměte však v potaz, že času na diskusi k jednotlivým pracovním listům a činnostem je poměrně málo. Pokud byste měli vložené návrhy v prezentaci, všichni účastníci by je mohli sledovat zároveň a lépe tak diskutovat. Předpokladem je však zaslání elektronických verzí od jednotlivých účastníků a vložení do prezentace.

K potřebě teorie a její zahrnutí do prezentací nechte vyjádřit účastníky CKP. Pokud potřebují si připomenout některá teoretická východiska, můžete čerpat z webových stránek projektu a další literatury. Pokud bude zapotřebí, může některý člen CKP připravit podklady do prezentace na příští setkání.

Výstupy z workshopů
 • Pracovní listy nebo náměty k činnostem

Vznik a ověření pracovních listů rozvíjejících jednu z vybraných oblastí schopností, dovedností

Popřípadě vznik a popis dalších pracovních činností rozvíjejících danou oblast, např.:

 • náměty zaměstnání
 • skupinové hry
 • deskové hry

Maximální počet materiálů jednoho CKP na jedno téma (práce za 3 workshopy)

 • Pracovní listy, činnosti k publikování (max. 5)
 • Pracovní listy, činnosti ke sdílení (max. 10)

Samozřejmě materiálů může být i méně. Pokud jich máte více, navazují na sebe, nebo se vám zdají významně přínosná, konzultujte s vedením projektu.

Pracovní listy i náměty k činnostem musí být autorské.

Jak si vysvětlit požadavek na autorské zpracování? Znamená to, že námět je váš nápad. Neznamená to však, že jste nikdy nic obdobného neviděli. Možná, že jste se s něčím obdobným setkali, s některým listem či hrou s dětmi pracovali, ale postupně jste měli potřebu materiály přizpůsobit, přetvořit, doplnit apod., možná, že pak časem se námět stal úplně jiným materiálem a pak je vše v pořádku. Ale nelze vzít např. pracovní list a změnit hrušky za jablka, nebo nechat modrá trička přebarvit na zelená, pak se nejedná o autorství.

 • Zápis z workshopu

Zpracováváte do šablony po každém workshopu. Šablona zápisu je pro workshopy zaměřené na tvorbu pracovních listů a činností oproti loňskému roku upravená – viz šablona zápisu. V závěru je nutný seznam, kdo a na kterém materiálu pracuje. Tento seznam se v průběhu cyklu 3 setkání doplňuje a upravuje. Je to pracovní verze zaznamenávání průběhu tvorby materiálů.