Cíl workshopů KK (2018/19)

  • Navázat na výměnu zkušeností z minulého roku
  • Ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa (všech 6 dílů)
  • Prohloubit vědomosti a dovednosti zúčastněných ve vedení diagnosticko-stimulačního a diagnosticko-intervenčního procesu u předškolních dětí

Po celou dobu workshopů se snažte koncové školky vést k uvědomění, že cíl není pouze ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa, ale komplexně sledovat a podporovat vývoj dítěte, cíleně zadávat podněty podle možností a potřeb skupiny i jednotlivých dětí.

Ověřování postupů práce s metodickou pomůckou Klokanova kapsa je zde prostředkem, jednou z možností, jak přemýšlet o způsobu edukace, stimulace, intervence, o zaměření činnosti; kterou oblast rozvíjíme, které konkrétní schopnosti, jaké předchozí zkušenosti, schopnosti a dovednosti  dítěte očekáváme, na co navazujeme. Vede k uvědomování si a vyhodnocování  průběhu aktivity, zda dítě je schopno úkol řešit samostatně, zda nepotřebuje dopomoc dospělého, zprostředkování, jak potíže překonat, být připraven dítě vést k překonání potíží, učit dítě se učit.  Takto vedená činnost, která dítě cíleně rozvíjí, se zároveň pro pedagoga stává prostředkem dalšího poznání dítěte, jeho potřeb, způsobů učení, přemýšlení; prohlubuje se diagnostické – stimulační a intervenční proces.

Jak se připravit na workshopy

Jak se připravit na úvodní workshop? Jak jsou kapsy řazeny a je nutné, abyste všechny za školní rok prošli? Podrobné pojednání, které zodpoví hlavní otázky.

materiály ke stažení

Prezentace, šablona zápisu, záznamové archy a další.