Co se podařilo

Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace realizoval v letech 2017 až 2020 projekt KLOKANOVY ŠKOLKY jehož náplní bylo VZÁJEMNÉ UČENÍ PEDAGOGŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL.

Cílem projektu bylo během čtyř let propojit MŠ z celé republiky a vytvořit síť Center kolegiální podpory… A TO SE PODAŘILO

  • celkem vytvořeno 42 center kolegiální podpory
  • celkem zapojeno více než 300 MŠ
  • uskutečněno 840 workshopů, 11 oblastních setkání pro MŠ, 7 setkání CKP, 1 závěrečné živé vysílání
  • zaměřeno na témata čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, polytechnické vzdělávání a individualizace vzdělávání v MŠ
  • práce s metodickou pomůckou Klokanův kufr, ověřování pomůcek Klokanovy kapsy, návaznost na diagnostiku dítěte předškolního věku ve spolupráci s Mgr. Jiřinou Bednářovou a PhDr. Vlastou Šmardovou
  • vznik a ověření nových pracovních listů z dílny zapojených MŠ s metodickou podporou Mgr. Jiřiny Bednářové

SLEDUJTE: SLAVNOSTNÍ VYSÍLÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI ZAKONČENÍ PROJEKTU