Co vše udělat každý měsíc

do týdne po ukončení workshopu ZASLAT

  • sken prezenční listiny (lze i foto)
  • zápis z workshopu (prosíme ve wordu, ne sken)
  • požadované výstupy z workshopu, dle zadání – přípravy, fotky pomůcek…
  • 3-5 fotografií pro dokumentaci workshopu

Dokumenty nám pošlete na email, nahrajte na úschovnu nebo na GoogleDisk – viz PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

do 25. dne v měsíci – nahlásit odpracované hodiny

Každý měsíc do 25. dne (září až červen) nám nahlásíte hodiny (online). Sdělíte nám to pomocí jednoduchého formuláře (za každou osobu z vašeho CKP zvlášť). Hodiny zadejte do 25., i když máte WS až po tomto dni – prostě to odhadněte. Hodiny jsou vždy za celý měsíc – viz MĚSÍČNÍ ZADÁNÍ ODPRACOVANÝCH HODIN

nejlépe do týdne po workshopu, ale nejpozději do 5. dne následujícího měsíce zaslat vyúčtování za daný měsíc

Dokumenty nám pošlete na email, nahrajte na úschovnu nebo na GoogleDisk – viz PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

Jednat se může například o:
– jízdné
– nákupy (materiál, literatura, občerstvení)
– pronájmy
– viz PRAVIDLA

MATERIÁLY KE STAŽENÍ (Skupina A)

MATERIÁLY KE STAŽENÍ (Skupina B)

MATERIÁLY KE STAŽENÍ (Skupina c)