Dokumentace koncových školek

Přehled zapojených MŠ – Seznam koncových školek

 • pouze e-mailem, nejlépe pomocí vyplněného formuláře (word, excel, ručně)
 • popř. i v textu e-mailu, ale se všemi údaji
 • odevzdáte např. po zahájení etapy a potom aktualizaci dle potřeby
 • TIP: je dobré evidovat si účast KoŠ na WS, kvůli přehledu a případným odměnám na účast

 

Prezenční listina

 • z každého workshopu, připojit i jména a podpisy zástupců CKP
 • měsíčně poslat sken, ale později je nutné odevzdat originály
 • v případě potřeby si vytiskněte více stran, nepište přes loga

 

Reflektivní zprávy

 • zpráva o vlivu na organizaci, tj. na KoŠ na závěr etapy
 • odevzdává se na posledním WS, popř. dříve při předčasném odchodu zapojené MŠ
 • na daném formuláři, nejlépe podepsaný originál, AKTUÁLNÍ FORMULÁŘ BUDE DODÁN NA ZAČÁTKU ROKU 2020
 • stačí 1x za MŠ dle IČ, ale když je více, nevadí
 • pokud MŠ pokračuje ve 3. etapě, odevzdá na konci novou reflektivní zprávu

formuláře (skupina a) ke stažení

formuláře (skupina B) ke stažení

formuláře (skupina C) ke stažení