Doporučení pro zpracování příprav na činnost

Výstupem jednotlivých WS skupiny C je vždy, při kterémkoli tématu, použitelná a dostatečně úzce zaměřená příprava na praktickou činnost. Zápis z workshopu není cílem, je pouze popisem činností, které při workshopu probíhaly.

Cílem pro celý školní rok je vyzkoušet si při tvorbě příprav při každém tématu:

  1. využití zaměření přípravy na jednu úzkou oblast či podoblast opravdu do hloubky
  2. přípravu zpracovat tak, aby mohla sloužit ke skupinové diagnostice a případně se dala sdílet s ostatními CKP napříč republikou jako námět. Pokud je totiž příprava pro jakoukoli aktivitu naplánována s ohledem na cíl a podle vývojového principu, lze ji pak použít pro provedení diagnostiky i v poměrně velké skupině dětí.

Chceme tedy, aby si zúčastněné MŠ v návaznosti na práci s publikaci Diagnostika dítěte předškolního věku vyzkoušely jiný postup při zpracování přípravy na aktivitu z jednotlivých oblastí ( hrubá motorika, jemná motorika, zrak, matematika…..).

Rádi bychom –  a také to tak doporučujeme na supervizích –  aby první úvahou při práci na přípravě bylo vytýčení jedné konkrétní oblasti a podoblasti, které se chci při práci s dětmi věnovat. (např. oblast hrubá motorika, podoblast skok –  viz příklad na https://klokanovyskolky.luzanky.cz/workshopy/temata/motorika/doporuceni-odborneho-tymu-pro-ckp/  )

Jako první tedy nehledáme motivaci, ale při plánování aktivity nejprve stanovíme jednotlivé úkoly, kterými zjistíme úroveň dětí v dané oblasti a až následně hledáme motivaci k už vytvořenému obsahu.

Úkoly pak řadíme do logických celků tak, aby se zachovala posloupnost vývojová i posloupnost náročnosti. V tomto případě není tedy na závadu věnovat celou aktivitu jedné dílčí dovednosti a je třeba dbát na to, aby lekce neobsahovala příliš velké množství nesourodých aktivit, které směřují do různých oblastí..

Je samozřejmé, že všechny aktivity s dětmi nemusí a ani nemohou být vedeny pokaždé s diagnostickým cílem k jedné aktivitě, nicméně zařazením „diagnosticky vystavěné“ aktivity získáte:

  1. pomoc v procesu zjišťování úrovně dětí v jednotlivých oblastech.
  2. přiblížení možného způsobu práce s publikací Diagnostika dítěte předškolního věku a s návaznými pomůckami (Klokanův kufr, Klokanovy Kapsy).
  3. přípravy, které použijete v dalším roce projektu jako podklad ke zpracování pracovních listů nebo činností.