Osobní údaje

25. května 2018 vchází v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – takzvané GDPR.

Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace, v rámci projektu Klokanovy školky (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000564) spravuje, jako příjemce dotace, osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje je příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací projektu, zejména pak při přípravě monitorovacích zpráv.
Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje do 31. 12. 2033, tedy po dobu, po kterou je Evropská komise oprávněna provádět kontrolu OP VVV. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen provést likvidaci těchto osobních údajů.


Správce osobních údajů

Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Lidická 1880/50, 658 12 Brno
IČ: 00401803 (dále jen „Lužánky“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jan Ondroušek
Lidická 1880/50, 658 12 Brno
tel. 602 476 796
e-mail: poverenec@luzanky.cz