III. etapě projektu se náramně daří

Máme velkou radost, že i v novém roce je ze všech výstupů i osobních setkání vidět spousta práce, skvělých nápadů, nadšení i obětavosti.

Moc nás těší, že se nám daří společně s Mgr. Jiřinou Bednářovou připravovat grafickou podobu sad pracovních listů, na kterých pracují skupiny A a B.

Děkujeme školkám z obou skupin za pečlivě zpracované a nápadité náměty na pracovní listy a pracovní činnosti.

Na základě vašich námětů vznikají i polytechnické kufříky, na jejich ověřování se můžete těšit ve druhém pololetí.

Skupina C dodává skvělé náměty k činnosti a daří se jí velmi dobře pracovat s Klokanovými kufry a Klokanovými kapsami. Nová Centra kolegiální podpory (s přehledem a využitím zkušeností z předchozích etap) vedou své koncové mateřské školy při práci na jednotlivých tématech.  Za sebou už mají obě Diagnostiky, Hrubou i Jemnou motoriku a v současné chvíli pracují na tématu Matematika.

Jsme skoro v polovině supervizí 3. etapy, za sebou jich máme 20, čeká nás jich ještě 21.

Moc děkujeme kolegyním, které posílily náš supervizní tým – bez nich bychom ve 30 školních týdnech nedokázali navštívit na workshopech všech 42 CKP. Veliké díky Evě Augustové, Renatě Bašové, Míše Gondekové, Hance Högelové, Šárce Krausové, Petře Svobodové, Hance Voščekové.

V počtu vedených koncových MŠ s přehledem „vítězí“ CKP Ústí nad Labem, workshopů se běžně účastní více než 30 kolegyň. Moc děkujeme Jarmile Novákové – Hořejší a supervizorce Míše Gondekové, která Jarmile trvale pomáhá.

Báječné je, že nás všechny projekt baví a těší – realizační tým se o tom ubezpečuje každé úterý na pravidelných poradách a od vás máme měsíc co měsíc výstupy, které nás o tom přesvědčují.

Děkujeme. Jde nám to skvěle – především díky Vám.

Za projektový tým,

Lucie Nečasová, odborný garant