Jak se zapojit jako centrum kolegiální podpory

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 JSOU CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY VYBRÁNA.
Jejich seznam naleznete zde.

Co je CKP?
Centra kolegiální podpory (CKP) jsou vybrané mateřské školy v České republice, které mají za cíl vytvářet prostor pro sdílení zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré praxe.

CKP jsou hlavními partnery projektu Klokanovy školky. Každý školní rok zapojíme 14 nových mateřských škol. Celkem jich vznikne 42.

Chcete se stát Centrem kolegiální podpory pro další školní rok? Kontaktujte nás na emailu klokanovyskolky@luzanky.cz.