Jak se zapojit jako centrum kolegiální podpory

PROJEKT KLOKANOVY ŠKOLY ZAPOJIL DO SPOLUPRÁCE 42 CENTER KOLEGIÁLNÍ PODPORY. 

Co je CKP?
Centra kolegiální podpory (CKP) jsou vybrané mateřské školy v České republice, které mají za cíl vytvářet prostor pro sdílení zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré praxe.
CKP jsou hlavními partnery projektu Klokanovy školky. Každý školní rok zapojíme 14 nových mateřských škol. Celkem jich vznikne 42.

V SOUČASNÉ DOBĚ NEHLEDÁME DALŠÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY. 

Pokud máte zájem o zapojení do projektu, využijte možnost “jak se zapojit jako koncová školka”