Jak se zapojit jako koncová školka

Hlavním cílem projektu bylo během 4 let propojit MŠ z celé republiky a vytvořit síť mateřských škol.

Pokud byste se rádi stali naší koncovou školkou, můžete očekávat: 

  • 1x měsíčně se zúčastníte workshopu ve Vašem okolí pod vedením vybrané CKP
  • celkem absolvujete 10 workshopů na zadaná témata (Diagnostika dítěte, Motorika, Řeč, Zrak, Prostor a čas a Matematika)
  • budete sdílet zkušenosti s Vašimi kolegy z jiných mateřských škol v oblastech
  • získáte inspiraci do výuky
  • setkáte se s metodickou pomůckou Klokanův kufr a Klokanovy kapsy
  • budete spolupracovat při tvorbě a ověření nových metodických materiálů
  • osobně poznáte Jiřinu Bednářovou

Jak postupovat? 

Kontaktujte náš realizačním tým na adrese klokanovyskolky@luzanky.cz.

Více informací k již zapojeným školkám naleznete zde.