Jak vyúčtovat

SLEDOVÁNÍ ČERPÁNÍ:

  • nově slouží i ke kontrole odpracovaných hodin a uskutečněných workshopů od března 2020
  • kontrola v online tabulce skupina A, B, C

TABULKA PRŮBĚŽNÉHO ČERPÁNÍ SKUPINA A

TABULKA PRŮBĚŽNÉHO ČERPÁNÍ SKUPINA B

TABULKA PRŮBĚŽNÉHO ČERPÁNÍ SKUPINA C

NÁKUPY A PRONÁJMY – PLATBY HOTOVĚ

  • doložíte doklady o úhradě (paragon, stvrzenka)
  • vyplníte tabulku Vyúčtování hotových výdajů (pouze pro materiál, kancel. potřeby, knihy)
  • vše zašlete do 5. dne následujícího měsíce naskenované, později předáte originály

NÁKUPY A PRONÁJMY – PLATBY PŘEVODEM Z ÚČTU

  • většinou neřešíte, zajistí realizační tým
  • pouze dejte pozor při převzetí balíku – pokud by tam byla faktura, pošlete nám její sken a originál uschovejte

JÍZDNÉ/CESTOVNÉ

  • doložíte tabulku k jízdnému/cestovnému
  • doložíte jízdenky nebo způsob stanovení ceny dle např. IDOS
  • vše zašlete do 5. dne následujícího měsíce naskenované, později předáte originály

formuláře (skupina a) ke stažení

formuláře (skupina B) ke stažení

formuláře (skupina C) ke stažení