Jak vyúčtovat

NÁKUPY A PRONÁJMY – PLATBY HOTOVĚ

 • doložíte doklady o úhradě (paragon, stvrzenka)
 • vyplníte tabulku Vyúčtování hotových výdajů (pouze pro materiál, kancel. potřeby, knihy)
 • vše zašlete do 5. dne následujícího měsíce naskenované, později předáte originály

 

NÁKUPY A PRONÁJMY – PLATBY PŘEVODEM Z ÚČTU

 • většinou neřešíte, zajistí realizační tým
 • pouze dejte pozor při převzetí balíku – pokud by tam byla faktura, pošlete nám její sken a originál uschovejte

 

JÍZDNÉ/CESTOVNÉ

 • doložíte tabulku k jízdnému/cestovnému
 • doložíte jízdenky nebo způsob stanovení ceny dle např. IDOS
 • vše zašlete do 5. dne následujícího měsíce naskenované, později předáte originály

 

SLEDOVÁNÍ ČERPÁNÍ:

 • libovolná vlastní evidence
 • kontrola v online tabulce skupina A, B, C
 • POZOR- pokud chcete vidět doklady i po jejich odevzdání, udělejte si kopie nebo použijte skeny

TABULKA PRŮBĚŽNÉHO ČERPÁNÍ SKUPINA A

TABULKA PRŮBĚŽNÉHO ČERPÁNÍ SKUPINA B

TABULKA PRŮBĚŽNÉHO ČERPÁNÍ SKUPINA C

 

formuláře (skupina a) ke stažení

formuláře (skupina B) ke stažení

formuláře (skupina C) ke stažení