Jízdné/cestovné

CO: příspěvek pro koncové MŠ – účastníky workshopů (musí být na prezenčce)

ZA KOLIK: zatím není stanoven limit na jeden WS, je na vás, zda proplatíte 1 osobu na MŠ či více

KDY: vyplácíte účastníkům rovnou na workshopu, připravte si formuláře a drobné

JAK:     

  • veřejná doprava – částka ve výši dle skutečně doložené jízdenky, stačí doložit jízdenku na 1 cestu, zpět se proplácí ve stejné výši, není nutno zpáteční jízdenku dodatečně dokládat (pokud by účastník měl zpáteční jízdenku, tak si ji okopírujte a vraťte mu ji, to stačí)
  • auto – proplácí se ve výši dle ceny hromadné dopravy (např. IDOS), pouze 2. třída, ale je možné proplatit více osob, které jely stejným autem

 

VYÚČTOVÁNÍ:

  • doložíte tabulku k jízdnému/cestovnému
  • k tomu doložíte jízdenky nebo v případě auta způsob stanovení ceny dle např. IDOS
  • vše zašlete do 5. dne následujícího měsíce naskenované, později předáte originály

 

formuláře (skupina a) ke stažení

formuláře (skupina B) ke stažení

formuláře (skupina C) ke stažení