Jsme realizační tým, který pracuje pro Středisko volného času Lužánky.

Více o našich lidech najdete v kontaktech.


Myšlenka vznikla na základě úspěchu projektu Klokanův kufr a pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, s cílem sdružovat školky, které pracují podle principu Diagnostiky Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové.


Konkrétní podobu pak nápad dostal v průběhu úspěšného projektu Klokanovy školky, který Lužánky realizovaly v letech 2017 až 2020. Díky němu se vytvořila síť spolupracujících mateřských škol, tzv. Center kolegiální podpory v celé ČR.


Základem projektu Klokanovy školky bylo podpořit vzájemné učení pedagogů mateřských škol síťováním – prostřednictvím workshopů (a dalších aktivit), výměny a sdílení zkušeností na témata čtenářská a matematická pregramotnost, polytechnické vzdělávání a individualizace vzdělávání v MŠ. Průvodním tématem byla Diagnostika dítěte předškolního věku v návaznosti na pomůcku Klokanův kufr a Klokanovy kapsy ve spolupráci s Mgr. Jiřinou Bednářovou (speciální pedagog, odborník na tématiku), která poskytovala metodickou podporu zapojeným pedagogům.

Navazující aktivity budou probíhat v duchu dvou hlavních myšlenek:


  • Chceme dál poskytovat podporu pedagogům mateřských škol

  • Chceme dál udržet síť spolupracujících mateřských škol


Aktivity, které plánujeme realizovat:


  • Vzdělávací programy pro pedagogy MŠ

  • Vzdělávací programy pro rodiče

  • Rozšíření a vytvoření nových metodických materiálů

  • Zapojit další externí odborníky a MŠ

  • Vytvořit aplikaci k Diagnostice