Kozlíkův nákup

Šel kozlík do Lhoty,

Koupil tam slepičku.

Slepička na dvoře KO –KO-KO –DÁK.

Šel kozlík do Lhoty,

Koupil tam husičku.

Husička GA-GA-GA,

Slepička na dvoře KO-KO-KO-DÁK

Šel kozlík do Lhoty,

Koupil tam ovečku.

Ovečka BÉ –BÉ- BÉ, husička GA-GA-GA

Slepička na dvoře KO-KO –KO-DÁK.

Šel kozlík do Lhoty ,

Koupil tam kravičku.

Kravička BÚ- BÚ- BÚ, ovečka BÉ-BÉ-BÉ,

Husička GA-GA-GA, slepička na dvoře KO-KO-KO-DÁK.

Šel kozlík do Lhoty ,

Koupil tam koníka.

Koníček HOP-HOP-HOP  , kravička…,ovečka..husička…

Slepička na dvoře KO-KO-KO-DÁK.

 

SLEPIČKA- pleskání prstů o dlaň

HUSIČKA – pleskání spojenými dlaněmi

OVEČKA- tleskání

KRAVIČKA-plácání do stehen

KONÍK – dupání