Měsíční zadání odpracovaných hodin

do 25. dne v měsíci – nahlásit odpracované hodiny

Každý měsíc do 25. dne (září až červen) nám nahlásíte hodiny (online). Sdělíte nám to pomocí jednoduchého formuláře (za každou osobu z vašeho CKP zvlášť). Hodiny zadejte do 25., i když máte WS až po tomto dni – prostě to odhadněte. Hodiny jsou vždy za celý měsíc.

FORMULÁŘ ODPRACOVANÉ HODINY SKUPINA A

FORMULÁŘ ODPRACOVANÉ HODINY SKUPINA B

FORMULÁŘ ODPRACOVANÉ HODINY SKUPINA C