Měsíční zadání odpracovaných hodin

do 25. dne v měsíci – nahlásit odpracované hodiny

Každý měsíc do 25. dne (září až červen) nám nahlásíte hodiny (online). Sdělíte nám to pomocí jednoduchého formuláře (za každou osobu z vašeho CKP zvlášť). Hodiny zadejte do 25., i když máte WS až po tomto dni – prostě to odhadněte. Hodiny jsou vždy za celý měsíc.

FORMULÁŘ ODPRACOVANÉ HODINY SKUPINA A

FORMULÁŘ ODPRACOVANÉ HODINY SKUPINA B

FORMULÁŘ ODPRACOVANÉ HODINY SKUPINA C

 

POZNÁMKA: V ZÁŘÍ 2019 SI MŮŽETE VYKÁZAT AŽ 5 HODIN NA CKP VÍCE (NÁHRADA ZA PRÁCI O PRÁZDNINÁCH)

Vedoucí CKP: 2+2 hod. na 1 workshop, 4 hod. komunikace/celkem 8 hodin
Pracovník CKP: 2+2 hod. na 1 workshop, 1 hod. komunikace/celkem 5 hodin

V případě potřeby je možný přesun hodin mezi sebou, popř. násobek hodin, je-li více WS v měsíci.
KDO NENAHLÁSÍ VČAS, DOSTANE STANDARDNÍCH 8, RESP. 5 HODIN.