Nové workshopy a shrnutí školního roku

Září je nejen ve znamení začátku školní roku, ale také ve znamení začátku další etapy projektu. Ten postoupil do další fáze, a tak i činnost na workshopech bude mnohem rozmanitější.

Zdvojnásobil se nám počet Center kolegiální podpory, a tak je nyní pro přehlednost dělíme na Skupinu A a Skupinu B.

Novinkou je, že Skupina A (ti, co s námi spolupracují od počátku) se bude na svých workshopech věnovat tvorbám pracovních listů.

Skupina B pak absolvuje témata, jak jsme zvyklí, a obohatí je o nové poznatky. 

shrnutí školního roku 2017/2018

Na základě dodaných výstupů a materiálů jsme stručně zhodnotili dosavadní školní rok.

Samotná forma workshopu byla z řad CKP i koncových škol velmi oceňována, protože umožňovala mnohem lépe sdílení zkušeností, předávání námětů a „oprášení“ teoretických znalostí, než běžně absolvované semináře či přednášky. Velmi oceňovaly zejména možnost opakované příležitosti k setkávání, možnost spolupráce a získávání teoretických a metodických podkladů zejména tehdy, kdy se dobře podařila vzájemná komunikace CKP a koncových školek. Koncovým MŠ vyhovovalo, pokud byly před workshopem seznámeny s teorií k danému tématu a následně, po workshopu, s výstupy z jednotlivých témat.

Velmi často zmiňovaným přínosem jsou tipy na ověřené publikace, hry, náměty k různým aktivitám a činnostem a inspirace na uspořádání různých koutků ve třídě.

Opakovaně kladně a ve velké většině vnímaly jak CKP, tak koncové MŠ možnost ucelení poznatků z Diagnostiky, seznámení s vývojovými škálami a získání orientace v systému podle Mgr. Jiřiny Bednářové.
Tento systém je přínosný především z hlediska nalezení logického a návodného systému v práci s dětmi. MŠ oceňují posloupnost a ucelenost celého systému s následnou možností snadné intervence – a to nejen při použití Klokanova Kufru či Kapes.

Kolegyně se shodovaly na tom, že se v letošním školním roce snaží práci směřovat od jednodušší ke složitější, přemýšlí nad danými úkoly pro děti, co tím sledují, zaměřují se na oslabené oblasti a že samy vnímají, že změněný systém práce s dětmi jim dává smysl a nese „ovoce“.

Velkou výzvou pro řadu zúčastněných MŠ stále zůstává, jak provádět diagnostiku v heterogenních třídách s velkým počtem dětí a také jak se postavit k diagnostice dětí dvouletých. S oběma dvěma tématy se ve 2. etapě projektu bude možné setkat na Oblastních setkáních.

Závěrem zbývá jen dodat, že…

držíme palce skupině b v jejím startu a těšíme se na další zapojené mateřské školy!