Kdo jsme

Jsme realizační tým, který pracuje pro Lužánky – středisko volného času Brno. 

Mgr. Dominika Pudilová – koordinátor aktivit
dominika.pudilova@luzanky.cz
tel.: +420 724 520 122

Petra Jiřincová – výroba a distribuce produktů, administrace kurzů a webinářů
klokanuvkufr@luzanky.cz
tel: + 420 774 277 170

Mgr. Jiřina Bednářová – autor, lektor, odborný konzultant 

Ing. Hana Procházková – podpora a dohled

Myšlenka vznikla na základě úspěchu projektu Klokanův kufr a pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, s cílem sdružovat nějak školky, které pracují podle principu Diagnostiky Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové.

Konkrétní podobu pak nápad doznal v průběhu úspěšného projektu Klokanovy školky, který Lužánky realizovaly v letech 2017 až 2020. Díky němu se vytvořila síť spolupracujících mateřských škol, tzv. Center kolegiální podpory v celé ČR.

Základem projektu Klokanovy školky bylo podpořit vzájemné učení pedagogů mateřských škol síťováním – prostřednictvím workshopů (a dalších aktivit), výměny a sdílení zkušeností na témata čtenářská a matematická pregramotnost, polytechnické vzdělávání a individualizace vzdělávání v MŠ. Průvodním tématem byla Diagnostika dítěte předškolního věku v návaznosti na pomůcku Klokanův kufr a Klokanovy kapsy ve spolupráci s Mgr. Jiřinou Bednářovou (speciální pedagog, odborník na tématiku), která poskytovala metodickou podporu zapojeným pedagogům. 

Navazující aktivity budou probíhat v duchu dvou hlavních myšlenek:

  • Chceme dál poskytovat podporu pedagogům mateřských škol
  • Chceme dál udržet síť spolupracujících mateřských škol

V roce 2021 se chceme zaměřit na vytvoření podmínek, zahájení části plánovaných aktivit a rozpracování některých dalších.

Aktivity, které plánujeme realizovat: 

  • Vzdělávací programy pro pedagogy MŠ
  • Vzdělávací programy pro rodiče
  • Oblastní konference ve spolupráci s místními MŠ
  • Klub Klokanovy školky
  • Rozšíření metodických materiálů