Základní informace

Název projektu: „Klokanovy školky”
Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000564
Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Sekce řízení operačních programů – IV / Odbor administrace IPs a regionálního školství (46) / Oddělení administrace IP v regionálním školství, Karmelitská 7, Praha
Příjemce: Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace, Brno, Lidická 50, IČO: 00401803

Plánované náklady: 17 059 099 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Popis projektu

Projekt Klokanovy školky podpoří vzájemné učení mateřských škol síťováním a vznikem Center kolegiální podpory.

Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání.

Projekt svým obsahem navazuje na předchozí projekty žadatele: Klokanův kufr – diagnostika dítěte předškolního věku a Skládám, tvořím, myslím, věnovaný polytechnické výchově.

Centra kolegiální podpory a vzájemného učení (síť mateřských škol) budou působit v tématech:

  1. Čtenářská pregramotnost
  2. Matematická pregramotnost
  3. Polytechnické vzdělávání v MŠ
  4. Individualizace vzdělávání v MŠ

Centra (1 až 3 v každém kraji) budou pořádat 1x měsíčně odpolední workshopy pro MŠ ve svém regionu, kde vytvoří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe a čerpání inspirace do výuky. Jako podpůrná aktivita budou realizována pravidelná setkávání pracovníků center.