Oblastní setkání 2019/2020

Pro zapojená Centra kolegiální podpory a jejich koncové školky jsou ve školním roce 2019/2020 organizována oblastní setkání, která zprostředkují setkání s Mgr. Jiřinou Bednářovou.

Setkání jsou pořádána rovnoměrně napříč Českou republikou tak, aby byla dobře dostupná pro všechna CKP.

Téma a obsah setkání si libovolně volí sami účastnící v lokalitě dle toho, která považují za potřebné a přínosné.

Témata oblastních setkání, ze kterých je možné vybírat: 

Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Polytechnické vzdělávání v MŠ, Individualizace vzdělávání v MŠ, Diagnostika, Diagnostické materiály, Stimulační, intervenční materiály, Výměna zkušeností z workshopů

Jednotlivé oblasti (vhodné upřesnit podoblast)

  • jemná motorika, grafomotorika
  • zrakového vnímání a paměti
  • vnímání prostoru
  • vnímání času
  • základních matematických představ
  • řeči (myšlení)
  • sluchového vnímání a paměti
Teoretické materiály ke stažení

1_Úvod_Diagnostika pro Klokanovy školky

2_Vývojové škály_J.Bednářová

3_Příručka_Zrakové vnímání a motorika

4_Příručka_Prostor a matematika

5_Katalog pomůcek v MŠ_návody na činnosti

Termíny oblastních setkání

9. října 2019 – Pardubice
(vytipováno pro CKP: 081, 082, 083, 071, 092, 093)

Pozvánka_oblastní setkání_Pardubice

6. listopadu 2019 – Brno
(vytipováno pro CKP: 091,111, 112, 113, 141, 142, 143)

Pozvánka_oblastní setkání_Brno

ZMĚNA 8. ledna 2020 – Olomouc
(vytipováno pro CKP: 121, 122, 123, 132, 131, 133)

Pozvánka_oblastní setkání_Olomouc

ZMĚNA 5. února 2020 – Praha
(vytipováno pro CKP: 011, 012, 013, 021, 022, 023, 061, 062, 063, 072, 073)

Pozvánka_oblastní setkání_Praha

26. února 2020 – Plzeň
(vytipováno pro CKP: 041, 042, 043, 051, 052, 053)

Pozvánka_oblastní setkání_Plzeň

ZRUŠENO 1. dubna 2020 – České Budějovice
(vytipováno pro CKP: 031, 032, 033)

Pozvánka_oblastní setkání_ČB

ZRUŠENO 16. dubna 2020 – Jihlava
(vytipováno pro CKP: 101, 102, 103)

Pozvánka_oblastní setkání_Jihlava

slevové letáky do nakladatelství