Oblastní setkání 2018/2019

Pro zapojená Centra kolegiální podpory a jejich koncové školky jsou ve školním roce 2018/2019 organizována oblastní setkání, která zprostředkují setkání s Mgr. Jiřinou Bednářovou.

Setkání jsou pořádána rovnoměrně napříč Českou republikou tak, aby byla dobře dostupná pro všechna CKP.

Téma a obsah setkání si libovolně volí sami účastnící v lokalitě dle toho, která považují za potřebné a přínosné. Témata je zapotřebí  předem stanovit a zaslat realizačnímu týmu tak,  aby bylo možné  v případě potřeby připravit podklady.

Témata oblastních setkání, ze kterých je možné vybírat: 

Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Polytechnické vzdělávání v MŠ, Individualizace vzdělávání v MŠ, Diagnostika, Diagnostické materiály, Stimulační, intervenční materiály, Výměna zkušeností z workshopů

Jednotlivé oblasti (vhodné upřesnit podoblast)

  • jemná motorika, grafomotorika
  • zrakového vnímání a paměti
  • vnímání prostoru
  • vnímání času
  • základních matematických představ
  • řeči (myšlení)
  • sluchového vnímání a paměti

 

Teoretické materiály ke stažení

1_Úvod_Diagnostika pro Klokanovy školky

2_Vývojové škály_J.Bednářová

3_Příručka_Zrakové vnímání a motorika

4_Příručka_Prostor a matematika

5_Katalog pomůcek v MŠ_návody na činnosti

 

Termíny oblastních setkání

17. října 2018 – Pardubice
(vytipováno pro CKP: 081, 082, 071, 092)

21. listopadu 2018 – Olomouc
(vytipováno pro CKP: 121, 122, 132, 131)

6. února 2019 – Praha
(vytipováno pro CKP: 011, 012, 021, 022, 061, 062, 072)

27. února 2019 – Brno
(vytipováno pro CKP: 091,111, 112, 141, 142)

2. dubna 2019 – Jihlava – ZRUŠENO
(vytipováno pro CKP: 101, 102, 031)

10. dubna 2019 – Plzeň
(vytipováno pro CKP: 032, 041, 042, 051, 052)

29. května 2019 – Praha
(náhradní termín pro CKP, na které se nedostalo)

 

slevové letáky do nakladatelství