Povinná publicita

povinné logo: EU

nepovinné logo: projekt

povinná publicita

  • informační cedule A4 – k vyvěšení v MŠ (veřejně)
  • samolepky EU na předměty – vše pořízené z projektu, vybavení, knihy, pomůcky pokud to jde, na přední stranu (ne dovnitř), popř. na krabici
  • fotodokumentace workshopů – jen několik, není třeba upravovat
  • natočení videozáznamu

 

NEPOVINNÁ PUBLICITA

  • info letáčky pro koncové MŠ
  • cedule i do koncových MŠ
  • informační články – pokud možno s logem, prosíme zaslat sken, kopii, odkaz
  • webové stránky MŠ – nabízíme pomoc s banerem, proklik na web projektu
  • logo/loga, info o projektu najdete na našem webu

 

publicita (skupina a) ke stažení

publicita (skupina B) ke stažení

publicita (skupina C) ke stažení