Pravidla

co vše udělat každý měsíc

Každý měsíc vás čeká jeden workshop a s tím jsou spojené určité kroky. Stručně jsme vám je nastínili.

PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

Je několik cest, jak s námi komunikovat. Vyberte si tu, která vám bude nejvíce vyhovovat.

dokumentace koncových školek

Koncové školky jsou pro nás velmi důležité. Vytváříme celorepublikovou síť, a proto je potřeba znát jejich identifikační údaje a mít povědomí o tom, jak se jim projekt líbí.

POVINNÁ PUBLICITA

Loga, hlavičkové papíry, samolepky, videozáznam, letáky,… co je povinné a co můžete použít volně k propagaci?

měsíční zadání odpracovaných hodin

Každý měsíc (září-červen) máte nárok na finanční odměnu. Nahlaste nám počet odpracovaných hodin.

jak co zaplatit

Kdy a jak obdržíte zálohu? Jsou možné platby hotově i platby z účtu? Ano, ale dodržujte nastavená pravidla.

jak vyúčtovat

Nákupy, pronájmy, jízdné… Jak na to? A jak zjistíte, kolik už máte vyčerpáno? Vše jsme pro vás přehledně nachystali.

jízdné/cestovné

Pro koho a za kolik? Proplacení jízdného koncovým školkám nabídněte. Je to pro ně dobrý benefit.

odborná literatura

Literaturu si můžete objednat jak pro sebe, tak pro vaše koncové školky. Náklady jsou hrazené z projektu.

materiál, pomůcky a občerstvení na workshopy

Objednejte si pomůcky či materiál a využijte tak možnost obohatit svůj workshop praktickými ukázkami. NOVĚ SI MŮŽETE ZAKOUPIT I OBČERSTVENÍ.

pronájem prostor na workshopy

Pokud plánujete využít prostory na jiném (např. soukromém) místě, využijte možnosti proplacení nákladů za pronájem.