Předávání dokumentů

  • ORIGINÁLY si uschovejte v pořadači/šanonu, předáte je osobně (supervize, Oblastní setkání), popř. na vyzvání jednou za čas poštou (např. v lednu a v červnu)
  • PRŮBĚŽNĚ odevzdávejte naskenované či vyfotografované doklady, čitelně, PDF nebo JPG, ZIP. (Ale i varianta průběžného posílání poštou je možná, jen zbytečně drahá)
  • Dokumenty k obsahu WS zasílejte do týdne po WS, vyúčtování max. do 5. dne následujícího měsíce.
  • Dokumenty můžete zaslat:

e-mailem na klokanovyskolky@luzanky.cz
www.uschovna.cz (není omezená velikost)
GoogleDisk: Skupina A, Skupina B, Skupina C (podmínkou je mít Google účet)

Pomůže nám:

  • označení e-mailu číslem CKP a předmětem
  • oddělení souborů s vyúčtováním od obsahových do jiného e-mailu
  • pojmenování souborů