Prezentace a odborné podklady k workshopům – Skupina C

1. návody k workshopům

doporučení pro zpracování příprav na činnost
Příklad dobré praxe – příprava workshopu prakticky

1. workshop – diagnostika 1
2. workshop – hrubá motorika
3. workshop – jemná motorika
4. workshop – Diagnostika 2
5. workshop – matematika
6. workshop – Řeč 1
7. workshop – ŘEČ 2
8. workshop – prostor a čas
9. WORKSHOP – zrak
10. workshop – zhodnocení
VÝSTUPY Z WORKSHOPŮ – ZVEŘEJNĚNÉ ZÁPISY Z ckp (SKUPINA c)

další teoretické materiály

1_Úvod_Diagnostika pro Klokanovy školky

2_Vývojové škály_J.Bednářová

3_Příručka_Zrakové vnímání a motorika

4_Příručka_Prostor a matematika

5_Katalog pomůcek v MŠ_návody na činnosti

2. WORKSHOPY SKUPINA C (2019/2020)

Čeká Vás 10 setkání s KoŠ (koncovými školkami) a společné téma sledování vývoje dítěte, jeho schopností a dovedností v jednotlivých oblastech.

Dva workshopy budou věnovány otázkám spojených s tématem diagnostiky dítěte předškolního věku. Budou se věnovat výměně zkušeností k chápání a používání různých diagnostických postupů a systémů.

Další workshopy pak budou mapovat používané diagnostické postupy, přístupy, pomůcky a používanou literaturu v jednotlivých vývojových oblastech  – motorice, zraku, vytváření matematických představ, řeči, vnímání prostoru a času.

Cíle setkávání ve školním roce

Cílem prvního workshopu je zjištění výchozí situace v zúčastněných mateřských školách, tj. zda a jak diagnostika probíhá v praxi, jakou podporu by mateřské školy potřebovaly k realizaci diagnostiky, včetně toho, jak se orientovat v různých typech diagnostik.

V průběhu školního roku pak chceme na jednotlivých oblastech objasnit, proč děti diagnostikujeme, zhodnotit, zda provedená diagnostika slouží pouze ke konstatování aktuálního stavu dítěte nebo zda slouží dále jako podklad pro stimulaci a intervenci, komunikaci s rodiči, se základní školou, případně k další práci s dítětem (PPP….)

Výstupem z workshopu pak může být:

  • Sdílení zkušeností a výměna příkladů dobré praxe
  • Čerpání inspirace do výuky
  • Vytvoření kvalitní přípravy
  • Sdílení kvalitních pomůcek a metodik
  • Metodické zhodnocení aktivit
  • Mapování používaných zdrojů, aktivit, námětů
Prezentace a odborné podklady k workshopům

Ke každému tématu jsme pro vás připravili teoretický odborný podklad – powerpointovou prezentaci a téma také najdete zpracováno v publikaci Diagnostika dítěte předškolního věku.

Doporučujeme se s nimi při přípravě jednotlivých workshopů postupně seznamovat a teoretické odborné podklady poskytovat v předstihu i koncovým školkám tak, abyste společně získali pro další workshop rámec pro sdílení těch nejlepších námětů pro práci s dětmi v právě probírané oblasti.

Prezentace k cyklu workshopů – ke každému tématu máte připraveny šablony prezentací. Tyto prezentace nejsou povinné. Zvažte, zda vám práci ve skupině budou ulehčovat nebo Vás naopak zatěžovat. Je možné je použít jako inspiraci pro prezentaci vlastní, použít jen jejich část či je použít celé tak, jak byly odborným týmem připraveny. (Doporučujeme prezentace sdílet vždy před příslušným workshopem s koncovými školkami jako jeden odborných podkladů, abyste nebyly nuceny každý workshop zahajovat powerpointovou prezentací a byla to pouze jedna z možností představení tématu).

Šablony zápisů

Pro každý workshop je připravena k doplnění šablona zápisu, ze které získáte jednak konkrétní zadání, jak si workshop naplánovat a co je cílem a výstupem, tak odkaz na další zdroje, ze kterých se na téma také můžete připravit.

Vyplněním a odesláním zápisu (kolonky Zpráva o průběhu a Výstupy) zároveň budete informovat odborný tým, jak jste dané téma pojali a společně s koncovými MŠ došli k požadovanému výstupu z workshopu. Odborný tým následně Vaše zápisy zpracuje, vytvoří ke každému tématu shrnutí, které bude následně publikovat na webu a případně Vám poskytne zpětnou vazbu k Vašim závěrům.