ARCHIV 1. etapa projektu – Skupina A

Zápisy a fotografie z workshopů (v odkaze ke stažení všechny zápisy a fotky k nahlédnutí)
https://drive.google.com/drive/folders/1OhJ94CYUE_FrJG8Cak_wuwWppAClJ0RL?usp=sharing

Vkládání dokumentů od CKP (dobrovolné, ideálně použít na videa)
https://drive.google.com/drive/folders/1dWMKhJKSlZwr2x4Mt4V3autv9o6ErsGL?usp=sharing

Workshopy

 

METODICKÉ MATERIÁLY

Vývojové škály

hra
matematika
motorika
prostor, čas
řeč
sebeobsluha
sluch
sociální dovednosti
zrak

Přehled vývoje motorických dovedností (k tématu MOTORIKA I)

Činnosti rozvíjející jemnou motoriku (k tématu MOTORIKA II)
Činnosti rozvíjející jemnou motoriku – formát PDF (lepší zobrazení, nelze kopírovat do jiného textu)

Zrakové_vnímání_a_motorika_předškolního_dítěte Prostorová_orientace_a_matematické_představy_předškolního_dítěte

Katalog pomůcek v Mateřských školách

Diagnostika

DIAGNOSTIKA I – šablona zápisu
DIAGNOSTIKA II – šablona zápisu
Diagnostika II – prezentace v PDF

MOTORIKA

Motorika I

MOTORIKA I – šablona zápisu
MOTORIKA I – prezentace v PDF
MOTORIKA I – přehled vývoje motorických dovedností

MOTORIKA ii

MOTORIKA II – šablona zápisu
MOTORIKA II – prezentace v PDF
MOTORIKA II – prezentace v PPT (možné upravit)
Činnosti rozvíjející jemnou motoriku
Činnosti rozvíjející jemnou motoriku – formát PDF (lepší zobrazení, nelze kopírovat do jiného textu)

ZRAK

ZRAK – šablona zápisu
ZRAK – prezentace v PDF
Zrakové vnímání – teoretický podklad pro workshop

prostor a čas

PROSTOR A ČAS – šablona zápisu (revize)
PROSTOR A ČAS – prezentace v PDF (revize)
Vnímání prostoru a času – teoretický podklad pro workshop (revize)

matematika

MATEMATIKA – šablona zápisu
MATEMATIKA – Prezentace v PDF
Základní matematické představy – teoretický podklad pro workshop

ŘEČ

Řeč – teoretický podklad pro workshopy

ŘEČ I – lexikálně-sémantická a pragmatická rovina

ŘEČ I – prezentace v PDF
ŘEČ I- šablona zápisu

ŘEČ II – MORFOLOGICKO-SYNTAKTICKÁ A FONETICKO-FONOLOGICKÁ ROVINA

Řeč II – prezentace v PDF
ŘEČ II- šablona zápisu

10. ws – volné téma

Šablona zápisu 10.WS

 

WORKSHOPY – DOKUMENTY PRO KONCOVÉ MŠ

Prezenční listina workshopu – videozáznam
Přehled zapojených mateřských škol

WORKSHOPY – ÚVODNÍ VIDEO

Doplňující informace k videu  (dopis od Jiřiny Bednářové)

Video ke stažení do počítače (není nutné stahovat, pokud budete na wifi):
http://www.uschovna.cz/zasilka/PLD8FCPZJ4RBC57Y-85N


KALENDÁŘ

KALENDÁŘ CKP (workshopy, setkání, supervize) ze dne 6.3.2018
HARMONOGRAM-PRÁCE-CKP


Pracovní výkazy


– prosíme o vyplnění vždy do 25. dne v měsíci

https://goo.gl/forms/ThKtXYQUWQfJkfJj1


Centra kolegiální podpory

Často kladené otázky
!NOVÉ – CESTOVNÉ AUTO!
Finanční zázemí vzory (cestovné, nákupy, prezenční listiny, vyúčtování)
HARMONOGRAM CKP (workshopy, setkání, supervize)
klokanovy-skolky-cedule – CKP
Prezenční listina workshopu – videozáznam
Přehled zapojených mateřských škol
Pravidla pro výběr CKP II. etapa
Videozáznam z workshopu
Videozáznam z workshopu verze 2
Supervize není inspekce – obecné informace
Závěr 1. etapy (stručné informace, pokyny)

NOVÉ – PŘEHLED VYÚČTOVÁNÍ CKP
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JYVmWmBdOcHJKWUNFRH9xNBCdhf_uUmBPvyzFBnI9g8/edit?usp=sharing

Koncové školky

Benefity pro koncové školky
Reflektivní zpráva koncové MŠ (varianta ve wordu)
Reflektivní zpráva koncové MŠ (varianta v PDF)
klokanovy-skolky-cedule-koncove MS
Potvrzení účasti na workshopech (varianta ve wordu)
Potvrzení účasti na workshopech (varianta v PDF – ručně doplnit)


SETKÁNÍ

 

Podzimní setkání ckp – 7. listopadu 2017
  • Prezentace

ORGANIZACE CKP (výkazy, cestovné, nákupy)
CKP A WORKSHOPY
MOŽNOSTI PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY

  • Dokumenty

Pravidla pro výběr CKP II. etapa
Zápis Podzimní setkání CKP 2017_11_7

I. Setkání (květen 2017) – vstupní úvod do problematiky, včetně teorie
  • Prezentace

Uvod do projektu (Dominika Pudilová)
Finanční zázemí (Hana Procházková)
Vstupní teorie pro CKP (Jiřina Bednářová)
Úkoly pro CKP (Lucie Nečasová)
Workshopy – obecné informace (Lucie Nečasová)

  • Teorie

Centra kolegiální podpory – východiska + tabulky (Jiřina Bednářová)

Diagnostika – škály

hra
matematika
motorika
prostor, čas
řeč
sebeobsluha
sluch
sociální dovednosti
zrak

II. Setkání (červen 2017) – práce se skupinou, harmonogram práce, příklad workshopu
  • Prezentace

Práce se skupinou_tréma (Jitka Crhová)
Diagnosticko-intervenční proces (Jiřina Bednářová)
Harmonogram_propagace (Pudilová, Procházková)

  • Teorie

Práce se skupinou_tréma_podklady (Jitka Crhová)
HARMONOGRAM PRÁCE CKP
Manuál publicity


Propagace

klokanovy-skolky-letak-A5
Tisková zpráva
Výzva
Zvací mail pro koncové školky

LOGA

logo_klokan_barva_cb
logo_klokan_barva_vyrez
Loga ke stažení

Šablony

hlavickovy papir_sirka_barva
hlavickovy papir_sirka_cb
hlavickovy papir_vyska_barva
hlavickovy papir_vyska_cb
ppt_klokan_sablona


Ostatní

Slovníček pojmů RVP