Metodické materiály

Vývojové škály

hra
matematika
motorika
prostor, čas
řeč
sebeobsluha
sluch
sociální dovednosti
zrak

Přehled vývoje motorických dovedností (k tématu MOTORIKA I)

Činnosti rozvíjející jemnou motoriku (k tématu MOTORIKA II)
Činnosti rozvíjející jemnou motoriku – formát PDF (lepší zobrazení, nelze kopírovat do jiného textu)

Zrakové_vnímání_a_motorika_předškolního_dítěte Prostorová_orientace_a_matematické_představy_předškolního_dítěte

Katalog pomůcek v Mateřských školách

Slovníček pojmů RVP