Skupina B

pokyny k workshopům

Informace k tomu, jak si nachystat dobrý workshop.

pravidla

Povinné dokumenty, cestovné, jak vyúčtovat, odměny, aj.