Workshopy, Skupina B, 1. etapa 2018/2019

Diagnostika

DIAGNOSTIKA I – šablona zápisu
DIAGNOSTIKA II – šablona zápisu
Diagnostika II – prezentace v PDF

MOTORIKA

Motorika I

MOTORIKA I – šablona zápisu
MOTORIKA I – prezentace v PDF
MOTORIKA I – přehled vývoje motorických dovedností

MOTORIKA ii

MOTORIKA II – šablona zápisu
MOTORIKA II – prezentace v PDF
MOTORIKA II – prezentace v PPT (možné upravit)
Činnosti rozvíjející jemnou motoriku
Činnosti rozvíjející jemnou motoriku – formát PDF (lepší zobrazení, nelze kopírovat do jiného textu)

ZRAK

ZRAK – šablona zápisu
ZRAK – prezentace v PDF
Zrakové vnímání – teoretický podklad pro workshop

prostor a čas

PROSTOR A ČAS – šablona zápisu (revize)
PROSTOR A ČAS – prezentace v PDF (revize)
Vnímání prostoru a času – teoretický podklad pro workshop (revize)

matematika

MATEMATIKA – šablona zápisu
MATEMATIKA – Prezentace v PDF
Základní matematické představy – teoretický podklad pro workshop

ŘEČ

Řeč – teoretický podklad pro workshopy

ŘEČ I – lexikálně-sémantická a pragmatická rovina

ŘEČ I – prezentace v PDF
ŘEČ I- šablona zápisu

ŘEČ II – MORFOLOGICKO-SYNTAKTICKÁ A FONETICKO-FONOLOGICKÁ ROVINA

Řeč II – prezentace v PDF
ŘEČ II- šablona zápisu

10. ws – volné téma

Šablona zápisu 10.WS