Pro školní rok 2022/2023 jsme pro vás připravili vzdělávací program:

ROZVOJ ŘEČI U DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE


Systém metodické podpory při realizaci logopedické prevence v mateřské škole (on-line)

Lektorka: Mgr. Lucie Pavlicová


 • Pracujete s dětmi předškolního věku?

 • Vnímáte důležitost rozvoje řečových kompetencí u dětí?

 • Chtěli byste se naučit propojovat každodenní činnosti v mateřské škole s cíleným rozvojem řečových dovedností?

 • Chybí vám dostatečné informace o vývoji řeči a o působení na vývoj řeči?

 • Chcete se naučit vnímat vývoj řeči v souvislostech?

 • Vedete kroužek skupinové logopedické prevence a hodila by se vám inspirace?

 • Chybí vám praktické rady, tipy a ukázky „jak na to“?

Zněla vaše odpověď na většinu otázek „ANO“? Věříme, že právě vám může náš program pomoci.


Praxe ukázala, že je nesmírně důležité se rozvoji řečových dovedností v mateřské škole intenzivně věnovat. Cílené propojení činností logopedické prevence s běžnými činnostmi v mateřské škole je účinným a efektivním nástrojem prevence vzniku vad řeči, ale i pomocníkem při reedukaci vad řeči.


 • Jak dětem s řečí v mateřské škole pomáhat?

 • A je to vůbec možné v takovém počtu dětí?


Vydejme se společně na efektivní cestu k rozvoji komunikačních schopností dětí… A nejen to!Pro koho je program určen?


Program je určen všem, komu je problematika rozvoje řečových dovedností u dětí předškolního věku blízká.

Osloví zejména pedagogy MŠ, vedoucí logopedických kroužků, logopedické preventisty či začínající logopedy.

Přínosný bude jak pro pedagogy, kteří doposud neprošli žádným kurzem zaměřeným na logopedickou prevenci, tak i pro absolventy kurzů logopedické prevence apod.

Vzhledem ke konceptu a obsahu programu je vhodné, aby se kurzu zúčastnili oba pedagogové působící v jedné třídě MŠ.


Co v průběhu programu získáte?


 • Teoretické základy


V úvodních dvou setkáních vám budou poutavou formou předneseny informace o vývoji řeči v souvislostech (v kontextu celkového psychomotorického vývoje a vývoje dílčích funkcí).

Získáte podrobný popis jednotlivých oblastí podílejících se na vývoji řeči, díky čemuž se je naučíte efektivně rozvíjet během běžných činností v MŠ.

Dozvíte se o základních milnících ve vývoji řeči, což vám pomůže včas děti nasměrovat k odborníkovi.

Rovněž se seznámíte s plánem logopedické péče na celý školní rok, díky kterému se vám bude dařit efektivně zapojovat jednotlivé činnosti k rozvoji řečových schopností do běžných činností MŠ.

Naučíte se pracovat se slovní zásobou v rámci jednotlivých témat takovým způsobem, abyste dětem pomohli efektivně si osvojit slovní zásobu a fixovat správnou výslovnost odpovídající věku a úrovni dítěte. Díky tomuto specifickému způsobu předávání informací a učení dovedností si děti snáze osvojí i související vědomosti.


 • Praktické tipy, rady a ukázky


Během dalších čtyř setkání, která budou zaměřena převážně prakticky, budou kompletně rozebraná, vypracovaná a prezentována 4 témata, která se během školního roku objevují ve vzdělávacích plánech. Na konkrétních tématech vám bude ilustrováno, jakým způsobem lze zapojit jednotlivé činnosti podporující správný vývoj řeči do běžných činností mateřské školy.


Zpracovaná témata:

 • Ovoce a zelenina

 • Oblečení

 • Zvířata a jejich mláďata

 • Dopravní prostředky


 • Odborného průvodce po celý školní rok


Po celý školní rok budete odborně vedeni a během dalších čtyř podpůrných setkání vám bude poskytována metodická podpora dle vašich potřeb.


Co vše je součástí programu?


 • Odborné webináře doplněné praktickými videoukázkami

  • 2 teoretické úvodní webináře

  • 4 tematické webináře

  • 4 setkání určené ke konzultacím

(celkem 27 vyučovacích hodin on-line vždy od 16 hod)

 • Vstup do uzavřené odborně moderované svépomocné FB skupiny

 • Vypracovaný orientační plán logopedické péče na celý školní rok

 • Kompletně zpracovaná 4 témata:

  • včetně materiálů (pomůcek) k rozvoji dílčích funkcí (zrakové vnímání, sluchové vnímání, paměť, pozornost, myšlení, grafomtorika, hrubá motorika, jemná motorika, předčíselné a číselné představy aj.)

  • včetně materiálů k realizaci přípravných logopedických cvičení (dechová cvičení, oromotorika aj.) se zaměřením na rozvoj řeči

 • Tipy na efektivní pomůcky, knihy a hry včetně práce s nimi

 • Odbornou metodickou podporu během celého školního roku


HARMONOGRAM PROGRAMU


Proč absolvovat program pod vedením Mgr. Lucie Pavlicové?


 • Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii

 • Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami se věnuje bezmála 14 let

 • Má zkušenosti jak s prací logopeda ve zdravotnictví, tak i logopeda ve školství

 • Několik let se věnuje lektorské činnosti a pořádá besedy a školení pro rodiče i pedagogy

 • Pracuje jako poradenský pracovník v SPC pro vady řeči

 • Několik let pracovala jako učitelka mateřské školy, kde si vše, o čem přednáší, vyzkoušela na vlastní „kůži“


Připojte se do jedinečného programu, kterým vás po celý rok bude provázet erudovaný logoped a lektor.


CENA: 4 900 Kč


Uvedená cena je za osobu a je včetně DPH.

Uvedená cena je za celý školní rok, tj. za celý program.

Program je určen vždy pro dva pedagogy z jedné třídy MŠ, či jiného subjektu.

Cena za subjekt je tedy 9 800 Kč (dva pedagogové, jeden školní rok).

Počet míst je omezen! Program je určen pouze pro 20 tříd, tj. pro 40 pedagogů.


Platba je rozdělena na tři části:

 • nevratná zálohová faktura ve výši 900 Kč (splatná do konce června 2022).

 • 1. faktura ve výši 4 450 Kč (splatná do konce prosince 2022)

 • 2. faktura ve výši 4 450 Kč (splatná do konce února 2023)

A jak hodnotí vzdělávací aktivity Mgr. Lucie Pavlicové pedagogové MŠ?


„Logopedické webináře s paní Pavlicovou – SKVĚLÁ VOLBA! Jsem nadšená! To by mělo být povinné pro všechny učitelky MŠ i pro elementaristky. Vhodně doplňující videa, myslím, že i při krásném počasí to nebyla ztráta času, ale veliký odborný přínos pro ty, které tomu věnovaly čas. Mnohokrát děkuji za nabídku zúčastnit se webinářů. Dík i paní Pavlicové.

PaedDr. Jarmila xxx


„Přínosem mi byla spousta námětů a ukázek, jak s dětmi pracovat, jak je to s výslovností, jak funguje jazyk, jak propojovat všechny oblasti, praktické tipy na práci s dětmi a pomůckami.

Šárka


„Velmi oceňuji odbornost lektorky a líbí se mi, že jsou opravdu každé probrané oblasti proloženy náměty na aktivity a obohaceny videoukázkami.

Petra


„Webináře předčily mé očekávání. Naprosto. Velmi profesionální, opravdu hodně užitečných informací.

Simona


„Moc děkuji, bylo to skvělé. Určitě pro nás učitelky velmi přínosné. Děkuji a těším se na další spolupráci. Výborné jsou praktické ukázky. Děkuji.

Nela