Projekt Klokanovy školky – aktuální situace vol.3

MŠMT nám poskytlo návrh na další postup v našem projektu. Ráda bych vám ho představila.
Je jasné, že nyní nelze nic konkrétně plánovat, ale zatím je možné se aspoň nad možnostmi zamyslet 🙂
Platí, že: 
– ve III. etapě projektu (kde se nyní nacházíme) má proběhnout 10 workshopů v každém CKP
– supervize musí proběhnout 1x v každém CKP během workshopu
– z workshopu musí být dodány standardní výstupy (zápis, prezenční listina)
– každé CKP musí dodat videonahrávku z workshopu
Za současné situace je možné následující: 
– v jednom měsíci může proběhnout více workshopů
– workshopy mohou proběhnout i v letních měsících
– workshopy mohou proběhnout i v září či v říjnu 2020
– workshop formou online webináře možný je, ALE je nutné splnit určité podmínky:
1. technická zdatnost CKP i koncových školek
2. online připojení všech účastníků v jednom čase
3. stanovení data, času a zvolené aplikace předem (bude schvalováno přes MŠMT)
4. print screen obrazovky, kde budou viditelně všichni zúčastnění
5. zápis z workshopu popisující průběh setkání a úkoly pro účastníky, které ze setkání vzešly