Projekt Klokanovy školky – aktuální situace vol. 4

HARMONOGRAM WORKSHOPŮ DO KONCE PROJEKTU

1) DUBEN

– doporučujeme, aby v dubnu 2020 neproběhly žádné workshopy (pokud se tak stalo, budeme řešit individuálně – napište nám to)

– za duben nebudeme proplácet žádné odměny. O proplacení hodin však nepřijdete, jen vám budou vyplaceny později

– naopak ZVYŠUJEME vaši finanční odměnu za osmý, devátý a desátý workshop o 3 hodiny na Vedoucího CKP a o 3 hodiny na Pracovníka CKP

2) KVĚTEN

– od května 2020 začněte znovu realizovat workshopy

– všechny zbývající workshopy, které vám chybí, uskutečněte libovolným výběrem následujících možností:

a) v jednom měsíci uspořádáte více WS(lze pouze květen až srpen)
b) WS mohou proběhnout i v červenci a srpnu
c) WS mohou proběhnout i v září a říjnu 2020 (ale zde pouze po jednom WS)
d) uskutečníte WS formou online webináře, kdy je nutno splnit následující podmínky:
– technická zdatnost CKP i koncových školek
– online připojení všech účastníků v jednom čase
– stanovení data, času a zvolené aplikace předem – vyčkat na odsouhlasení realizačním týmem
– printscreen obrazovky, kde budou viditelně všichni zúčastnění
– zápis z WS popisující průběh setkání a úkoly pro účastníky, které ze setkání vzešly
– doložení prezenční listiny bez podpisů, ale s uvedenými identifikačními údaji jako obvykle a s informací o způsobu a čase konání WS

– online je možné uskutečnit pouze část zbývajících workshopů, počítejte, prosím s tím, že minimálně jeden workshop se musí ještě konat prezenčně

3) PŘEHLED A EVIDENCE

– v obvyklé Tabulce průběžného čerpání financí budete moci sledovat, kolik hodin vám zbývá vyčerpat a kolik workshopů vám do konce projektu chybí (doplníme, co nejdříve)

https://klokanovyskolky.luzanky.cz/jak-vyuctovat/

– strategii si tak budete moci volit samostatně a dle aktuální situace

 ke konci každého měsíce do zadání odpracovaných hodin uvedete, kolik workshopů a jakou formou jste uspořádali 

https://klokanovyskolky.luzanky.cz/mesicni-zadani-odpracovanych-hodin/