Projekt

Workshopy – Oblasti

Workshopy jsou stěžejním prvkem projektu Klokanovy školky. Mají být prostředkem pro sdílení zkušeností a názorů mezi pedagogy mateřských škol a dopomoci tak ke zvýšení jejich kompetencí při práci s dětmi.

Více

Pracovní listy

Část zapojených mateřských škol se věnuje tvorbě pracovních listů a návrhům na pracovní činnosti. Tato aktivita je zde prostředkem, jak přemýšlet o způsobu stimulace, intervence, o zaměření činnosti; kterou oblast rozvíjíme, co očekáváme a na co navazujeme.

Více

Oblastní setkání

Pro zapojená Centra kolegiální podpory a jejich koncové školky budou i ve školním roce 2019/2020 organizována oblastní setkání, která zprostředkují setkání s Mgr. Jiřinou Bednářovou.

Více

Ověřování pracovních listů

Vytvořené návrhy pracovních listů a pracovních činností, které vzniknou během workshopů, budou následně jinými mateřskými školami ověřeny v praxi. Na závěr projektu tak budou vytvořeny kvalitní materiály pro volné užití v mateřských školách.