Co se podařilo


Středisko volného času Lužánky realizovalo v letech 2017 až 2020 projekt KLOKANOVY ŠKOLKY, jehož náplní bylo VZÁJEMNÉ UČENÍ PEDAGOGŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL.


Cílem projektu bylo během čtyř let propojit MŠ z celé republiky a vytvořit síť center kolegiální podpory... A to se podařilo.  • celkem vytvořeno 42 center kolegiální podpory

  • celkem zapojeno více než 300 MŠ

  • uskutečněno 840 workshopů, 11 oblastních setkání pro MŠ, 7 setkání CKP, 1 závěrečné živé vysílání

  • zaměřeno na témata čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, polytechnické vzdělávání a individualizace vzdělávání v MŠ

  • práce s metodickou pomůckou Klokanův kufr, ověřování pomůcek Klokanovy kapsy, návaznost na diagnostiku dítěte předškolního věku ve spolupráci s Mgr. Jiřinou Bednářovou a PhDr. Vlastou Šmardovou

  • vznik a ověření nových pracovních listů z dílny zapojených MŠ s metodickou podporou Mgr. Jiřiny BednářovéSledujte: