PRVNÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY ÚSPĚŠNĚ VZNIKLA

Momentálně mají Klokanovy školky za sebou úspěšný start. Do I. etapy projektu, která bude probíhat ve školním roce 2017/2018, se podařilo zapojit prvních 14 školek. V Praze a Brně se uskutečnila dvě metodická setkání, na kterých budoucí CKP dostala „kuchařku“ pro zapojování koncových mateřských škol, vedení workshopů i pro práci s Klokanovým Kufrem i Kapsami jako vzorovou metodickou pomůckou.

Úkolem Center kolegiální podpory je do počátku září získat pro spolupráci 6 – 8 MŠ z okolí a v září zahájit pravidelná setkávání. Potěšitelnou skutečností je, že už nyní se do projektu samy hlásí další mateřské školy.

Realizační tým nyní pracuje na podpoře pro jednotlivá CKP, aby měla k dispozici všechny informace, pokyny a pomůcky, včetně materiálů sloužící k publicitě a PR projektu.