Shrnutí z workshopů ŘEČ I a ŘEČ II

Obě dvě témata byla poměrně náročná jak z hlediska velké obsáhlosti, tak pro množství pojmů a kategorií, se kterými se v tématech pracuje.

Přes toto úskalí byly výstupy i doporučení k vedení workshopů mimořádně dobře zpracovány.

Z praktických „fíglů“ při vedení takto obtížných témat:

  • osvědčuje se prokládat teorii konkrétními praktickými příklady diagnostiky a oživit ppt prezentace praktickými úkoly a příklady aktivit na rozvoj jednotlivých podoblastí.
  • Velmi nosná a oživující je také práce ve skupinách, dvojicích.
  • V několika CKP se kolegyně domluvily, že budou měnit místa workshopů a budou workshopy v příštím školním roce pořádat i u kolegyň v koncových MŠ.

Několikrát také proběhla debata o používání elektronických médií versus živá paní učitelka. Závěrem vždy bylo zjištění, že se většina MŠ snaží o překlopení pasivního užívání směrem k používání aktivnímu (vytvořit a nahrát instrukci, slyšet sama sebe, vyhodnotit nahrávku…..).

Jako výzvu řada CKP vnímá snahu rozvíjet všechny roviny řeči u dětí cizinců – běžně z Ukrajiny, Vietnamu, Číny, Slovenska), pokud v domácím prostředí používají jenom jejich mateřskou řeč.

Opakovaně byla zmíněna pomůcka „mluvící skřipce“ pro využití při zadávání úkolů, kdy znění úkolu nahrává nejen paní učitelka, ale i samy děti.

http://www.stiefel-eurocart.cz/digitalni-interaktivni-pomucky/408-hovoriace-stipce.html

Jako velmi nosnou pomůckou pro propojení jemné motoriky a vnímání rytmu některé MŠ poožívají djembe bubny.