Stáhněte si sadu pracovních listů

Na základě námětů a zkušeností pedagogů byl vytvořen systém pracovních listů, který je zaměřen na rozvoj oblastí čtenářské a matem. pregramotnosti (rozvoj řeči, fonologického uvědomování, zrakové analýzy, syntézy, diferenciace, prostorové orientace, základních matematických představ, grafomotoriky).

Snahou bylo, aby byl soubor metodikou provázející jednotlivými oblastmi a aby umožnil pedagogům třídění materiálů (uvědomování si posloupnosti podnětů i šíři rozvíjených rovin), které mají běžně k dispozici.

Pracovní listy jsou volně ke stažení.