Stáže

Základní informace o stážích. Zájemci pište na klokanovyskolky@luzanky.cz.

Co to je stáž?

 • Jedním z cílů celého projektu je také ověřit, zjistit, zda by princip stáží mohl fungovat a být přínosem pro práci v MŠ, jako další způsob sdílení zkušeností v regionu. Ověření tohoto modelu stáží bude výstupem projektu a bude prezentováno na závěrečném setkání – konferenci.
 • Stážista“ (učitel či učitelka z „vysílající “) se po dobu 5 pracovních dnů účastní práce v jiné MŠ („hostitelské MŠ“), kde se mu věnuje „vedoucí stáže“ (učitel „hostující MŠ“).
 • Stáž je organizována projektem, ale podmínkou je podpora a spolupráce obou MŠ.
 • Preferujeme ucelenou stáž v podobě 5 po sobě jdoucích dnů (40 hodin). Počet hodin zahrnuje jak přímou práci s dětmi, tak přípravu a vyhodnocení stáže.
 • Obsahem stáže bude:
  • seznámení se s hostitelskou MŠ (procesy, řízení, ŠVP, specifika, děti se SVP)
  • náslech
  • aktivní zapojení se do činnosti přímo s dětmi ve třídě
  • vyhodnocení – rozhovor stážisty a vedoucího stáže
  • zapojení aktivit a využití zkušeností ze stáže do činnosti vlastní MŠ
  • zpracování zprávy z absolvované stáže a popis zapojení aktivit do činnosti vlastní MŠ
 • Témata aktivit, probíhajících během stáže v hostitelské MŠ, nejsou ze strany projektu stanovena.

 

Kdy bude probíhat?

 • nejlépe během 2. etapy projektu, školní rok 2018/2019
 • kdykoli dle domluvy v měsících říjen až květen
 • podmínkou je předchozí podrobná domluva s realizačním týmem

 

Kdo stáž organizuje, sbírá výstupy, vyúčtuje?

 • vzdáleně realizační tým – telefon, e-mail, popř. domluva při osobní návštěvě – supervizi
 • CKP pouze pomůže předat úvodní informace KoŠ

 

Kdo se jí účastní?

 • může to být učitel nebo učitelka z jakékoli MŠ, zapojené do projektu buď jako CKP, nebo jako KoŠ, která se zúčastnila již alespoň 3 workshopů
 • obě MŠ jsou z téhož kraje nebo z jednoho regionu (lze tedy i varianta blízké MŠ přes hranice kraje)
 • 10 pedagogů jde na stáž, každého přijímá jeden vedoucí stáže
 • je možné, aby se stáž uskutečnila ve dvojici (vzájemně), tedy týden na jedné a týden na druhé MŠ. V tom případě jsou podpořeny celkem 2 osoby, které se vystřídají v roli stážista / vedoucí stáže.
 • v případě většího zájmu rozhoduje pořadí přihlášených

 

Financování

Vedoucí stáže

 • osoba, která normálně pracuje ve své MŠ (hostitelské), ale nad rámec své práce se postará o stážistu, podílí se na administrativě
 • od projektu získá DPP, 5 dní á 1 hodina plus 2 hodiny na vyhodnocení = 7 hodin á 200 Kč = 1400 Kč

Stážista

 • osoba, která jde na návštěvu
 • pobírá standardní mzdu od své MŠ, jakoby pracovala ve své MŠ, i když bude jinde
 • jeho MŠ (vysílající) získá náhradu těchto mzdových prostředků (do výše předem stanoveného limitu dle podmínek MŠMT) aby mohla zajistit náhradu za chybějícího pedagoga (stážisty), např. najme posilu, dá odměnu jiné učitelce atd.
 • od projektu získá DPP, 5 dní á 1 hodina plus 2 hodiny na vyhodnocení = 7 hodin á 200 Kč = 1400 Kč

Cestovné pro stážistu (cílová skupina)

 • stážista dostane proplaceno jízdné/cestovné ve výši jízdného ve veřejné dopravě (stejně jako na workshopy, doloží jízdenky nebo pojede autem a dostane náhradu ve výši jízdenky dle IDOS)
 • jedná se o 5 cest tam a zpátky, proplatí se jednorázově po ukončení stáže a doložení vyúčtování

Materiál pro stáže

 • v případě potřeby – nákup materiálu pro stáž ve výši 1 000 Kč – drobný materiál, pomůcky, kancel. potřeby