Projekt Klokanovy školky podpoří vzájemné učení mateřských škol síťováním a vznikem Center kolegiální podpory.

Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání.

Aktuality

2. etapa projektu odstartovala

Ke Klokanovým školkám se přidalo dalších patnáct mateřských školek, které se stanou Centry kolegiální podpory a odstartují svoji činnost ve školním roce 2018/2019.

Věříme, že se jim podaří vytvořit svoje sítě spolupracujících koncových školek a držíme jim palce.

V květnu proběhlo I. Setkání nových CKP. Atmosféra byla skvělá a všichni zúčastnění se těší na spolupráci.

Chcete se stát koncovou mateřskou školou a zapojit se do naší sítě? Napište nám na email klokanovyskolky@luzanky.cz.

 

Základní matematické představy – shrnutí workshopů

Workshopy zaměřené na Matematiku, které se ve školkách uskutečnily v březnu 2018, prokázaly, že pokud jsou zvyklostně nabízeny činnosti bez dostatečného stanovení cíle, není možné dobře určit, na kterou oblast či podoblast se v jejich rozvoji působí.

Je nutné přesně definovat podoblasti, které se u jednotlivých témat prolínají nebo jsou velmi podobné. Názorně si to můžeme představit u pojmů porovnávání a třídění (třídění podle barvy = oblast zrakového vnímání, třídění podle druhu = oblast předmatematických představ).

Doporučujeme při tvorbě příprav pro jednotlivé oblasti ve školkách nepracovat jen s konkrétní činností (např. jakékoli třídění), ale činnost vždy vztáhnout k cíli (např. budování předmatematické představy – třídění dle množství, třídění dle druhu; rozvíjení zrakového vnímání – třídění dle barev).

Velmi nosné je spojení aktivit pro rozvoj matematických představ s pohybem a spojením zrakové analýzy i syntézy a dále vedení dětí ke spolupráci ve skupině.

KOMPLETNÍ VÝSTUPY Z MATEMATICKÝCH WORKSHOPŮ, VČETNĚ PŘÍKLADŮ AKTIVIT A POMŮCEK, NALEZNETE KE STAŽENÍ ZDE.

Příklady jednoduchých aktivit, jak rozvíjet základní matematické představy (CKP 021 Základní a mateřská škola Hovorčovice):

Didaktická hra beruška

Rozvíjené oblasti:
Množství, porovnání, pojem přirozeného čísla, znalost základních barev, rozvoj slovní zásoby (řadové číslovky)

 

Doporučený věk:
3-4 roky

Pomůcky:
Zalaminovaná omalovánka berušky, víčka

Návod:
Děti na začátku dostanou každý 1 obrázek zalaminované berušky a k tomu ještě sadu 5-10 víček

Úkoly jsou zadávané slovně, případně obrázkovými kartami.

Příklady zadání:
1. Vezmi červené víčko a polož ho berušce na krovky.
2. Vezmi další červené víčko a přidej ho k prvnímu.
3. Vezmi modré víčko a polož ho na druhou polovinu berušky – vyšší stupeň obtížnosti.
4. Zadání se čím více stupňuje a graduje.

Další varianty:A) Je možné využít obrázkové karty s barevnými puntíky
B) Série úkolů – přidej jedno víčko, přidej 2 víčka, uber jedno víčko…
C) Pravolevá orientace (pro starší děti)

kolíčková hra

Rozvíjené oblasti:
Rozvíjíme zrakové vnímání, pojem přirozeného čísla, jemná motorika

Doporučený věk:
Věk: 5-6 let

 

Pomůcky:
Číselná řada na tabuli, nebo číselná řada v tečkách.
Od 1-10, vyrobené kolíčky s čísly, nebo tečky.
Špachtle s číselnou osou nebo s tečkami, kde bude chybět jedno číslo nebo tečka daného počtu.

Návod:
Dítě si vybere špachtli s číselnou řadou s chybějícím číslem a dle číselné řady na tabuli (nebo teček) se snaží najít kolíček s číslem nebo s tečkou, které chybí a řadu doplní.

Když dítě kolíček doplní, vybere si další špachtli.

Hra končí, když budou všechny špachtle doplněné.

Vnímání prostoru a času – tipy

U workshopů k tématu “Prostor a čas” se nám sešlo mimořádně velké množství báječných nápadů, které nám dodaly zapojené mateřské školky.

Rádi bychom představili některé z nich.

KOMPLETNÍ SOUHRN VÝSTUPŮ ZDE

MŠ Ptáčata – Zlín
(vnímání prostoru a času)

Prostorové vnímání: Děti umisťují dle pokynů – např. auta na pravé parkoviště, kočku na strom, do okna kluka, nad dům ptáčky, apod.

Vnímání času: Podle ročních období – na strom, listí, květy, plody, sníh na střechu, sněhuláka vedle domu, apod.

MŠ Slavonice
(pojem NAHOŘE, DOLE)


Pomůcky: Dřevěná skládanka DOMEČEK.

Činnost: Ukazování nebo vkládání obrázků do domečku podle dané otázky.

 1. Seznámení s obrázkem
 2. Zjištění, zda je pojem utvořen aktivně – otázky:
  • Kde bydlí děti? Kde bydlí babička, dědeček?
  • Kam jsem dala babičku, dědečka? Kam jsem dala děti?
 3. Pokud pojem není utvořen aktivně – otázky pro zjištění na pasivní úrovni:
  • Kdo bydlí nahoře?
  • Kdo bydlí dole?


(pojem PŘED, ZA, NA, POD, VEDLE, MEZI)


Pomůcky: Pryžová sestava obrázků ze statku, EDUKO, Perspectivo.

Činnost: Vkládání pryžových obrázků do drážek podle předlohy.

 1. Vybrání předlohy. Předlohy jsou podle tří stupňů obtížnosti.
 2. Zjištění, zda jsou pojmy utvořeny aktivně – otázky:
  • Kde je traktor?
  • Kde je hospodář?
 1. Pokud pojem není utvořen aktivně – otázky pro zjištění na pasivní úrovni:
  • Kdo stojí před domečkem?
  • Kdo je vedle domečku? Apod.
 1. Samostatné vkládání obrázků podle předlohy.

 

VŠEM ZAPOJENÝM ŠKOLKÁM DĚKUJEME ZA JEJICH AKTIVITU!

 

Dokumenty

Dokumenty ke stažení: