Projekt Klokanovy školky podpoří vzájemné učení mateřských škol síťováním a vznikem Center kolegiální podpory.

Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání.

Aktuality

Workshopy na téma “rozvoj jemné motoriky”

Workshopy úspěšně probíhají jeden za druhým a všechna Centra kolegiální podpory pravidelně dodávají velké množství námětů, tipů a příkladů jak samy rozvíjí nebo diagnostikují u dětí jednotlivé oblasti.

Při tématu na rozvoj jemné motoriky nám Základní a mateřská škola Liběšice (okres Louny) pod vedením Mgr. Michaely Gondekové zaslala vytvořený Soubor námětů zaměřených na cvičení ruky a prstů bez pomůcek.

Protože je to soubor opravdu povedený, uvádíme jej veřejně jako příklad.

Další výstupy z workshopů věnovaným motorice naleznete ZDE

soubor námětů zaměřených na cvičení ruky a prstů (BEZ POMŮCEK)

autor: CKP 061 – Základní a mateřská škola Liběšice, vedoucí Mgr. Michaela Gondeková

 1. Motání klubíčka (zvládnou děti všech věkových kategorií)

Obtáčíme jednu ruku kolem druhé – napodobujeme kutálení klubíčka.

Podívej se, babičko,
uteklo ti klubíčko.
Kutálí se po kuchyni,
pozor ať se neušpiní.
Rychle běžím, už ho mám,
ráda ti ho namotám

 1. Procvičování prstíků (zvládnou děti všech věkových kategorií)

Spojujeme palec postupně se všemi ostatními prstíky.

Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp
poprali se na keříčku,
vytrhli si po peříčku.
Típ, típ típ, vrabec vrabce štíp 

     

 1. Ťuká, ťuká deštík (zvládnou děti všech věkových kategorií)

Děti ťukají palečkem o všechny zbývající prstíky, poté rozpaží, točí dlaněmi, uvolní ruce a vyklepou je, opět ťukají palečkem o ostatní prstíky, uvolní ruce, oklepou dlaně, jako by sušily sukénku.

Ťuká, ťuká deštík,
na strakatý deštník.
Kdo je pod tím deštníkem?
To jsem já, panenka,
točí se mi sukénka.
Já tě nechci kapičko,
já mám radši sluníčko.
Běžím, běžím k sluníčku,
usušit si sukničku.

       

 1. To jsou prsty, to jsou dlaně (zvládnou děti všech věkových kategorií, používáme, jako rituál k hygieně)

Děti ukážou prsty, dlaně, jedna druhou omývá, poté ukazují, jak strkají jídlo do úst a nakonec se opět omývají.

To jsou prsty, to jsou dlaně,
voda s mýdlem patří na ně.
A po mýdle dobré jídlo,
a po jídle zase mýdlo.

 

    

 1. Všechny moje prsty (zvládnou děti všech věkových kategorií, dvouleté a tříleté děti ještě většinou neumí počítat, opakují spíš mechanicky)

Děti ukážou prsty, sevřou je v pěst, potom rozevřou a jeden po druhém spočítají.

Všechny moje prsty,
schovaly se v hrsti, 1, 2, 3, 4, 5,
objevíme celý svět.

 

 1. Spící domeček (zvládnou děti všech věkových kategorií, menší děti potřebují častější opakování, aby si zapamatovaly text)

 1. Sýkorka (aktivita je vhodná spíše pro starší děti- předškoláky, mladší děti většinou nezvládnou střídání různých pohybů na každé ruce. Aktivita vhodná k propojení L a P mozkové hemisféry)

Z jedné i druhé ruky vytvoříme špetku. Přibližováním a oddalováním prstů napodobujeme otevírání a zavírání zobáčků.

Včera večer na dvorku,
zahlédl jsem sýkorku.
Říkala mi babička,
že tam zobe zrníčka.

 1. Houpačka (aktivita vhodná spíše pro předškoláky, menší děti mají problém správně propojit ruce, i když aktivitu rádi zkoušejí také)

Naše Kačka, ta je skoupá,
nejraděj se sama houpá,
houpy, houpy, kluku hloupý,
ať ti táta také koupí,
houpa, houpa, houpačku,
tahle je jen pro Kačku
.

 1. Pumpovaly dvě panenky – viz foto (aktivita vhodná spíš pro předškoláky, menší děti mají problém správně propojit ruce a překlápět je do jiné polohy)

Pumpovaly dvě panenky, rozlámaly pumpu.
Pan domácí koukal z okna: „Spravte mi tu pumpu!”
Dvě panenky nepřestaly, pumpovaly dále.
Pan domácí koukal z okna: „I pro pána krále!”

VÝSTUPY Z WORKSHOPŮ MOTORIKA I – HRUBÁ MOTORIKA

Ze zápisů workshopů s tématem Hrubá motorika vyplynulo, že nosná byla následující témata: 

 • Vybavení pomůckami: většina MŠ hodnotí svou vybavenost pomůckami jako velmi dobrou (někdy pociťují až „převybavenost“ a vrací se k přirozeným pomůckám, se kterými se děti běžně setkávají doma a venku – cedníky, plastové krabičky, poklice, klacky, šišky, kamínky, aj., a ke cvičení a pohybovým aktivitám ve volné přírodě). Na první místo všichni shodně zařadili dostatek přirozeného pohybu.
 • Na většině workshopů si kolegyně vzájemně představily i pomůcky „nové generace“ – specificky zaměřené (balanční desky a chodníčky, míče a míčky různého typu, materiálu a použití a relaxační podložky).
 • Literatura a jiné zdroje se ukazovaly, hodnotily a sdílely na všech workshopech.                                        
 • Velikost prostor pro pohybové aktivity: Cca ½ MŠ spolupracuje se ZŠ, Sokolem apod. a nejméně 1x týdně využívají „velkou“ tělocvičnu.
 • Metodika stavby cvičební lekce (pohybové aktivity): Všude je běžně používané dělení na průpravnou, hlavní a závěrečnou část.
 • Role mateřské školy x roli rodiny v zajišťování a doprovázení dětí na specializované aktivity vedené externími lektory (plavání, lyžování, bruslení). Rozhodně se jedná o aktivity, které rodiče vyžadují, je ale poněkud sporné, zda v těchto případech nesuplují MŠ úkol a práci rodičů a to zejména v případech, kdy paní učitelky fungují pouze jako doprovod a servis dětem.
 • Jiné pravidelné pohybové aktivity vedené externím lektory: Předplavecká výuka a plavání, bruslení, lezecká stěna, lyžařská průprava a lyžování.
 • Jóga a turistika (vlastní lektoři z řad p. učitelek)
 • Velký rozdíl v přípravách a vedení pohybových aktivit pro:
  • Homogenní a heterogenní věkové skupiny
  • Pro děti s integrací
  • Ve MŠ pro děti se SVP

(Paní učitelky ze školek, které integrují děti s kombinovanými vadami, vývojovou dysfázií a PAS využívají k pohybovým činnostem, zejména u průpravných cvičení, metodické karty – názorné schematické obrázky formátu A4 s nakreslenou přesnou polohou cvičence.)

 • Cvičení pro plochonoží, cvičení „naboso“
 • Používání hudebních a hudebně – pohybových CD: Řada MŠ je s úspěchem využívá, všichni se ale shodují na nezastupitelnosti „živého“ zpěvu a hraní na hudební nástroj.                                        Obecně spíše přibývá využití médií proti přirozenému hudebnímu doprovodu. Zatím nedokážeme zhodnotit, zda je tento trend pozitivní nebo negativní. (Nicméně se zdá, že se výrazně ztrácí přirozená dětská zpěvnost a schopnost aktivního naslouchání.)
 • Na jednom z workshopů se kolegyně věnovaly metodice nácviku kotoulu vpřed – ten však nepatří mezi základní pohybové dovednosti, jde o poměrně obtížný gymnastický prvek a rozhodně jím nelze diagnostikovat motorickou úroveň dětí.
 • Diagnostika hrubé motoriky 2 letých dětí: Není nikde uceleně zpracována, lze pouze vycházet z vývojových tabulek.

Doporučení odborného týmu: vzhledem k tomu, že se ve dvou letech dítěte dovednosti hrubé motoriky teprve stabilizují a mezi dětmi jsou veliké vývojové rozdíly, nedoporučujeme hrubou motoriku u dvouletých dětí diagnostikovat, ale pouze se znalostí vývojových řad pohybových dovedností nabízet adekvátní podněty k jejímu rozvoji.

CKP SE VĚNOVALY TAKÉ TVORBĚ PŘÍPRAVY JEDNOTLIVÉ POHYBOVÉ AKTIVITY.

Celkem bylo zpracováno 2x HOD, 3x SKOK, 2x LEZENÍ, 1xLEZENÍ + další aktivity, 2xCHŮZE, 1x CHŮZE I + cvičení na plochonoží, 1xBĚH, 1x KOPÁNÍ

Dokumenty

Dokumenty ke stažení: