Projekt Klokanovy školky podpoří vzájemné učení mateřských škol síťováním a vznikem Center kolegiální podpory.

Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání.

Aktuality

Co se děje ve školkách

Uplynuly dva měsíce od startu 2. etapy projektu, kdy nám společně pracuje 28 Center kolegiální podpory, které každý měsíc pořádají workshopy pro zapojené koncové školky. Na workshopech panuje velmi dobrá atmosféra a další školky se neustále zapojují. Ukazuje se, že projekt DÁVÁ SMYSL a za to jsme velmi rádi. Atmosféru doplňují zasílané fotografie a my […]

Více...

Nové workshopy a shrnutí školního roku

Září je nejen ve znamení začátku školní roku, ale také ve znamení začátku další etapy projektu. Ten postoupil do další fáze, a tak i činnost na workshopech bude mnohem rozmanitější. Zdvojnásobil se nám počet Center kolegiální podpory, a tak je nyní pro přehlednost dělíme na Skupinu A a Skupinu B. Novinkou je, že Skupina A […]

Více...

Dokumenty

Dokumenty ke stažení: