Výstupy

V rámci činnosti na projektu se očekával vznik a ověření souborů pracovních listů, které by doplňovaly metodické pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy a dále využily shromážděné náměty k činnosti od MŠ, z výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.

Systém pracovních listů je zaměřen na rozvoj oblastí čtenářské a matem. pregramotnosti (rozvoj řeči, fonologického uvědomování, zrakové analýzy, syntézy, diferenciace, prostorové orientace, základních matematických představ, grafomotoriky).

Snahou bylo, aby byl soubor metodikou provázející jednotlivými oblastmi a aby umožnil pedagogům třídění materiálů (uvědomování si posloupnosti podnětů i šíři rozvíjených rovin), které mají běžně k dispozici.

 

Pracovní listy

 

Stáhnout kompletní sadu všech pracovní listů


Jednotlivé pracovní listy (obsahuje navíc metodickou část):

 

 

SLEDUJTE: VIDEOUKÁZKA PRACOVNÍHO LISTU Z MŠ RUPRECHTO

 

SLEDUJTE: Záznam z živého vysílání s PhDr. Irenou Borkovcovou MBA z ČŠI k tématu Diagnostika dítěte ve školkách a rozvoj dalších dovedností