Výstupy

WORKSHOPY – OBECNÁ TÉMATA

Workshopy jsou stěžejním prvkem projektu Klokanovy školky. Mají být prostředkem pro sdílení zkušeností a názorů mezi pedagogy mateřských škol a dopomoci tak ke zvýšení jejich kompetencí při práci s dětmi.

Více

WORKSHOPY – Pracovní listy

Tvorba pracovních listů je zde prostředkem, jednou z možností, jak přemýšlet o způsobu stimulace, intervence, o zaměření činnosti; kterou oblast rozvíjíme, které konkrétní schopnosti, jaké předchozí zkušenosti, schopnosti a dovednosti dítěte očekáváme, na co navazujeme.

Více

OblASTNÍ SETKÁNÍ

Pro zapojená Centra kolegiální podpory a jejich koncové školky jsou ve školním roce 2018/2019 organizována oblastní setkání, která zprostředkují setkání s Mgr. Jiřinou Bednářovou.

Více