Cíl workshopů (2018/19)

  • Navázat na výměnu zkušeností z minulého roku
  • Vytvoření pracovních listů či činností zaměřených na vybrané oblasti
  • Prohloubit vědomosti a dovednosti zúčastněných ve vedení diagnosticko-stimulačního a diagnosticko-intervenčního procesu u předškolních dětí

Po celou dobu workshopů se snažte koncové školky vést k uvědomění, že cíl není pouze vytvořit pracovní list či námět činnosti s určitou motivací, ale komplexně sledovat a podporovat vývoj dítěte, cíleně zadávat podněty podle možností a potřeb skupiny i jednotlivých dětí.

Tvorba pracovních listů je zde prostředkem, jednou z možností, jak přemýšlet o způsobu stimulace, intervence, o zaměření činnosti; kterou oblast rozvíjíme, které konkrétní schopnosti, jaké předchozí zkušenosti, schopnosti a dovednosti dítěte očekáváme, na co navazujeme.

Pracovní list vede k uvědomování si a vyhodnocování průběhu aktivity, zda dítě je schopno úkol řešit samostatně, zda nepotřebuje dopomoc dospělého, zprostředkování, jak potíže překonat, být připraven dítě vést k překonání potíží, učit dítě se učit.  Takto vedená činnost, která dítě cíleně rozvíjí, se zároveň pro pedagoga stává prostředkem dalšího poznání dítěte, jeho potřeb, způsobů učení, přemýšlení; prohlubuje se diagnosticko – stimulační a intervenční proces.

témata pro ckp – tvorba pracovních listů

Rozpis vybraných témat.

Jak se připravit na workshopy

Jak se připravit na úvodní workshop? Co znamená řazení témat a je nutné, abyste všechny témata za školní rok prošli? Podrobné pojednání, které zodpoví hlavní otázky.

materiály ke stažení

Prezentace, šablona zápisu, záznamové archy a další.