Prezentace a odborné podklady k workshopům

Milá naše Skupino A 🙂 Právě vstupujeme do 3. etapy projektu a vy jste stále s námi a to je skvělé. Opravdu jsme za to moc rádi!

Protože už jste ale CKP velmi zkušené, tak není potřeba vám složitě vysvětlovat náplň vašich workshopů.

Ve školním roce 2019/2020 máte několik možností, jak vaše workshopy pojmout:

Varianta č. 1 – tvoříte ještě nějaké pracovní listy. Máte nějaké téma na které se nedostalo? Klidně ho zpracujte! NÁVRHY PRACOVNÍCH LISTŮ DODEJTE NEJPOZDĚJI DO KONCE ROKU 2019!

Varianta č. 2 – nechce se vám už tvořit a chcete OVĚŘOVAT pracovní listy, dle zadaných šablon. Zde najdete dostupné pracovní listy ke stažení. Stáhnete si cokoliv se vám bude líbit a zatím úplně bez omezení. Ověřujte libovolný počet a libovolná témata. Odkaz ke stažení bude funkční bohužel až později. Jiřina na tom pracuje, je zavalena tisky vašich námětů a první týden v září to máte k dispozici.

Varianta č. 3 – workshop na pohodu. Věnujte jeden dva workshopy něčemu úplně jinému (vaše téma, host, …). Dodržte prosím, aby se téma týkalo sdílení zkušeností (ideálně čtenářská, matematická gramotnost.. však vy víte :-)) a my se pak velmi rádi inspirujeme z vašeho zápisu z workshopu 🙂

VŽDY NÁM PO SKONČENÍ WORKSHOPU ODEVZDEJTE:

 • ZÁPIS + PŘÍLOHY (záznamové archy, nákresy, apod.)
 • PREZENČNÍ LISTINU
 • 2-3 FOTKY
 • VYÚČTOVÁNÍ

POKUD NĚKDO Z VÁS BUDE TÁPAT, JAK DÁL, OZVĚTE SE IHNED 🙂

pODKLADY K WORKSHOPŮM KE STAŽENÍ 

Šablona zápisu a prezentace jsou tentokrát v obecné variantě. Používejte je celý školní rok. V odkaze najdete i záznamové archy na tvorbu pracovních listů a i to, jak je ověřit.


další teoretické materiály

1_Úvod_Diagnostika pro Klokanovy školky

2_Vývojové škály_J.Bednářová

3_Příručka_Zrakové vnímání a motorika

4_Příručka_Prostor a matematika

5_Katalog pomůcek v MŠ_návody na činnosti


Pro přehled a úplnost jsou zde zobrazeny i informace k předchozímu školnímu roku.

2. WORKSHOPY SKUPINA a (2018/2019)

Cíl setkávání ve školním roce 2018/2019
 • Navázat na výměnu zkušeností z minulého roku
 • Vytvoření pracovních listů či činností zaměřených na vybrané oblasti
 • Prohloubit vědomosti a dovednosti zúčastněných ve vedení diagnosticko-stimulačního a diagnosticko-intervenčního procesu u předškolních dětí

Po celou dobu workshopů se snažte koncové školky vést k uvědomění, že cíl není pouze vytvořit pracovní list či námět činnosti s určitou motivací, ale komplexně sledovat a podporovat vývoj dítěte, cíleně zadávat podněty podle možností a potřeb skupiny i jednotlivých dětí.
Tvorba pracovních listů je zde prostředkem, jednou z možností, jak přemýšlet o způsobu stimulace, intervence, o zaměření činnosti; kterou oblast rozvíjíme, které konkrétní schopnosti, jaké předchozí zkušenosti, schopnosti a dovednosti dítěte očekáváme, na co navazujeme.

Pracovní list vede k uvědomování si a vyhodnocování průběhu aktivity, zda dítě je schopno úkol řešit samostatně, zda nepotřebuje dopomoc dospělého, zprostředkování, jak potíže překonat, být připraven dítě vést k překonání potíží, učit dítě se učit. Takto vedená činnost, která dítě cíleně rozvíjí, se zároveň pro pedagoga stává prostředkem dalšího poznání dítěte, jeho potřeb, způsobů učení, přemýšlení; prohlubuje se diagnosticko – stimulační a intervenční proces.

Řazení workshopů
 • Úvodní setkání – základní informace o dění v CKP v tomto školním roce
 • Cyklus 3 workshopů zaměřených na tvorbu pracovních listů a náměty činností na vybrané téma
 • Cyklus 3 workshopů zaměřených na tvorbu pracovních listů a náměty činností na vybrané téma
 • Cyklus 3 workshopů zaměřených na tvorbu pracovních listů a náměty činností na vybrané téma

Pořadí témat je stanoveno.

V případě, že tři setkání nebudou na vytvoření materiálů jednoho tématu stačit, můžete tvorbě materiálů věnovat i další workshop. Tuto skutečnost oznamte mailem a zápisem z workshopu vedení projektu. Možná tak nestihnete všechna tři témata, ale v tomto školním roce pouze dvě. Dejte přednost kvalitě před kvantitou.

V případě, že máte materiály hotovy dříve (např. jste je měli vytvořeny a ověřeny v minulosti a pouze převádíte a diskutujete do projektové podoby), oznamte tuto skutečnost vedení projektu a můžete si ke konci roku po konzultaci s vedením projektu zvolit čtvrté téma, na které budete zpracovávat materiály.

prezentace

Prezentace k cyklu workshopů – máte připraveny šablony prezentací. Tyto prezentace nejsou povinné. Zvažte, zda vám práci ve skupině ulehčují nebo naopak zatěžují. Vezměte však v potaz, že času na diskusi k jednotlivým pracovním listům a činnostem je poměrně málo. Pokud byste měli vložené návrhy v prezentaci, všichni účastníci by je mohli sledovat zároveň a lépe tak diskutovat. Předpokladem je však zaslání elektronických verzí od jednotlivých účastníků a vložení do prezentace.

K potřebě teorie a její zahrnutí do prezentací nechte vyjádřit účastníky CKP. Pokud potřebují si připomenout některá teoretická východiska, můžete čerpat z webových stránek projektu a další literatury. Pokud bude zapotřebí, může některý člen CKP připravit podklady do prezentace na příští setkání.

Výstupy z workshopů
 • Pracovní listy nebo náměty k činnostem

Vznik a ověření pracovních listů rozvíjejících jednu z vybraných oblastí schopností, dovedností

Popřípadě vznik a popis dalších pracovních činností rozvíjejících danou oblast, např.:

 • náměty zaměstnání
 • skupinové hry
 • deskové hry

Maximální počet materiálů 1 CKP na jedno téma (práce za 3 workshopy)

 • Pracovní listy, činnosti k publikování (max. 5)
 • Pracovní listy, činnosti ke sdílení (max. 10)

Samozřejmě materiálů může být i méně. Pokud jich máte více, navazují na sebe, nebo se vám zdají významně přínosná, konzultujte s vedením projektu.

Pracovní listy i náměty k činnostem musí být autorské.

Jak si vysvětlit požadavek na autorské zpracování? Znamená to, že námět je váš nápad. Neznamená to však, že jste nikdy nic obdobného neviděli. Možná, že jste se s něčím obdobným setkali, s některým listem či hrou s dětmi pracovali, ale postupně jste měli potřebu materiály přizpůsobit, přetvořit, doplnit apod., možná, že pak časem se námět stal úplně jiným materiálem a pak je vše v pořádku. Ale nelze vzít např. pracovní list a změnit hrušky za jablka, nebo nechat modrá trička přebarvit na zelená, pak se nejedná o autorství.

 • Zápis z workshopu

Zpracováváte do šablony po každém workshopu. Šablona zápisu je pro workshopy zaměřené na tvorbu pracovních listů a činností oproti loňskému roku upravená – viz šablona zápisu. V závěru je nutný seznam, kdo a na kterém materiálu pracuje. Tento seznam se v průběhu cyklu 3 setkání doplňuje a upravuje. Je to pracovní verze zaznamenávání průběhu tvorby materiálů.