Témata workshopů

Workshopy jsou stěžejním prvkem projektu Klokanovy školky. Mají být prostředkem pro sdílení zkušeností a názorů mezi pedagogy mateřských škol a dopomoci tak ke zvýšení jejich kompetencí při práci s dětmi. V průběhu roku proběhne 10 workshopů na tyto témata:

Diagnostika dítěte předškolního věku

Téma sledování vývoje dítěte, jeho schopností a dovedností v jednotlivých oblastech se bude prolínat všemi workshopy. První dva workshopy jsou věnovány výchozím otázkám spojených s tématem diagnostiky dítěte předškolního věku. (více)

MOTORIKA

(více)

ŘEČ

(více)

ZRAK

(více)

Prostor a čas

(více)

MATEMATIKA

(více)