Diagnostika dítěte předškolního věku

Workshopy jsou pořádány v průběhu školního roku a jsou organizovány Centry kolegiální podpory (vybrané MŠ) v každém kraji České republiky.

Centra kolegiální podpory oslovují jednotlivé mateřské školy v okolí, aby se do workshopů zapojily a staly se tak “koncovými mateřskými školami” (viz sekce – jak se zapojit).

TÉMA WORKSHOPU

Téma sledování vývoje dítěte, jeho schopností a dovedností v jednotlivých oblastech se bude prolínat všemi workshopy. První dva workshopy jsou věnovány výchozím otázkám spojených s tématem diagnostiky dítěte předškolního věku. Budou se věnovat výměně zkušeností k tématům úzce s diagnostikou souvisejících, např.:
  • Jak poznat potřeby dítěte
  • Jak posoudit vývoj dítěte
  • Jak nastavit podněty pro dítě, aby odpovídaly jeho aktuálním možnostem a dítě rozvíjely

CÍL WORKSHOPU

Cílem prvního workshopu je zjištění výchozí situace v zúčastněných mateřských školách, tj. zda a jak diagnostika probíhá v praxi, jakou podporu by mateřské školy potřebovaly k realizaci diagnostiky, včetně toho, jak se orientovat v různých typech diagnostik. Ujasnit si, co je jejím cílem, zda slouží pouze ke konstatování aktuálního stavu dítěte nebo zda diagnostika slouží jako podklad pro stimulaci a intervenci.

VÝSTUPY WORKSHOPU

Výstupy z prvních workshopů poukázaly na zajímavé skutečnosti, na které se bude v dalších aktivitách navazovat.

TERMÍNY

Workshopy jsou v režii jednotlivých Center kolegiální podpory. Data konání najdete na stránce Termíny.

 

 

Napsat komentář