Motorika

TÉMA WORKSHOPU

Dítě, vstupující do mateřské školy, bývá vybaveno základními pohybovými dovednostmi a návyky. V průběhu předškolní docházky by se měla přirozeně zdokonalovat jeho pohybová koordinovanost. Je důležité u dětí diagnostikovat a na odpovídající úrovni rozvíjet nejen jemnou motoriku (včetně grafomotoriky, vizuomotriky a motoriky mluvidel) ale i hrubou motoriku.

CÍL WORKSHOPU

Považujeme za důležité včas, správně a na odpovídající úrovni motoriku nejen rozvíjet, ale i diagnostikovat. Výhodou je, že diagnostiku a odpovídající intervenci můžeme provádět skupinově – a to i v heterogenních skupinách, se kterými se setkáváme ve většině MŠ. I v  oblasti motoriky se velmi často setkáváme s nerovnoměrným vývojem dětí, obvykle ale spíše dochází k nerovnoměrnému vývoji mezi oblastmi motoriky hrubé, jemné a grafomotoriky, než uvnitř těchto oblastí.

I proto jsme listopadový workshop Motorika I věnovali motorice hrubé a jemné motorice se věnoval další workshop – Motorika II – v prosinci.

Výstupy z workshopů reflektují praktické zkušenosti jednotlivých mateřských škol a odborný tým projektu vytvořil:

  • souhrn zdrojů, které se při diagnostice a rozvoji hrubé a jemné motoriky školkám osvědčují
  • konkrétní návrhy aktivit (“lekcí”), které poskytujeme jako jeden z námětů ke sdílení.

 

VÝSTUPY z workshopu – hrubá motorika

VÝSTUPY Z WORKSHOPŮ – SHRNUTÍ
Pohybová aktivita “Lezení”
Doporučení odborného týmu pro tvorbu pohybové aktivity

LITERATURA K HRUBÉ MOTORICE (tipy, příklady)
POMŮCKY K ROZVOJI HRUBÉ MOTORIKY (tipy, příklady)

VÝSTUPY z workshopu – JEMNÁ motorika

NÁMĚTY AKTIVIT NA ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY (vybrané příklady z CKP)

LITERATURA K JEMNÉ MOTORICE (tipy, příklady)
POMŮCKY K ROZVOJI JEMNÉ MOTORIKY (tipy, příklady)

termíny workshopů

 

Napsat komentář