Motorika

TÉMA WORKSHOPU

Dítě, vstupující do mateřské školy, bývá vybaveno základními pohybovými dovednostmi a návyky. V průběhu předškolní docházky by se měla přirozeně zdokonalovat jeho pohybová koordinovanost. Je důležité u dětí diagnostikovat a na odpovídající úrovni rozvíjet nejen jemnou motoriku (včetně grafomotoriky, vizuomotriky a motoriky mluvidel) ale i hrubou motoriku.

CÍL WORKSHOPU

Považujeme za důležité včas, správně a na odpovídající úrovni motoriku nejen rozvíjet, ale i diagnostikovat. Výhodou je, že diagnostiku a odpovídající intervenci můžeme provádět skupinově – a to i v heterogenních skupinách, se kterými se setkáváme ve většině MŠ. I v  oblasti motoriky se velmi často setkáváme s nerovnoměrným vývojem dětí, obvykle ale spíše dochází k nerovnoměrnému vývoji mezi oblastmi motoriky hrubé, jemné a grafomotoriky, než uvnitř těchto oblastí.

I proto jsme listopadový workshop Motorika I věnovali motorice hrubé a jemné motorice se věnoval další workshop – Motorika II – v prosinci.

Výstupy z workshopů reflektují praktické zkušenosti jednotlivých mateřských škol a odborný tým projektu vytvořil:

  • souhrn zdrojů, které se při diagnostice a rozvoji hrubé a jemné motoriky školkám osvědčují
  • konkrétní návrhy aktivit („lekcí“), které poskytujeme jako jeden z námětů ke sdílení.

 

VÝSTUPY z workshopu – hrubá motorika

Shrnutí workshopů z oblasti hrubé motoriky zde.

Doporučení odborného týmu pro CKP (oblast hrubé motoriky) zde.

Tip na pohybovou aktivitu „Lezení“ zde.

Diagnostika Hrubé motoriky v praxi zde. 

Pomůcky k rozvoji hrubé motoriky (tipy z workshopů) zde.

Doporučená literatura k oblasti hrubé motoriky zde.

                       
VÝSTUPY z workshopu – JEMNÁ motorika

Náměty aktivit na rozvoj jemné motoriky (vybrané z CKP) zde

Tipy na činnosti k rozvoji jemné motoriky zde.

Literatura k jemné motorice (tipy z workshopů) zde.

Pomůcky k rozvoji jemné motoriky (tipy z workshopů) zde.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *