Motorika

TÉMA WORKSHOPU

Dítě, vstupující do mateřské školy, bývá vybaveno základními pohybovými dovednostmi a návyky. V průběhu předškolní docházky by se měla přirozeně zdokonalovat jeho pohybová koordinovanost. Je důležité u dětí diagnostikovat a na odpovídající úrovni rozvíjet nejen jemnou motoriku (včetně grafomotoriky, vizuomotriky a motoriky mluvidel) ale i hrubou motoriku.

CÍL WORKSHOPU

Považujeme za důležité včas, správně a na odpovídající úrovni motoriku nejen rozvíjet, ale i diagnostikovat. Výhodou je, že diagnostiku a odpovídající intervenci můžeme provádět skupinově – a to i v heterogenních skupinách, se kterými se setkáváme ve většině MŠ. I v  oblasti motoriky se velmi často setkáváme s nerovnoměrným vývojem dětí, obvykle ale spíše dochází k nerovnoměrnému vývoji mezi oblastmi motoriky hrubé, jemné a grafomotoriky, než uvnitř těchto oblastí.

I proto jsme listopadový workshop Motorika I věnovali motorice hrubé a jemné motorice se budeme věnovat v dalším workshopu  – Motorika II – v prosinci.

Pro workshop, věnovaný hrubé motorice (Motorika I), je naším cílem vytvořit soubor námětů na literaturu a pomůcky, které možná nejsou úplně běžné, ale přesto – nebo právě proto – školkám velmi dobře slouží.

VÝSTUPY WORKSHOPU

Výstupem workshopu bude jednak souhrn zdrojů, které se Vám při diagnostice a rozvoji hrubé motoriky osvědčují a také konkrétní návrh pohybového zaměstnání, („lekce“), který společně vytvoříte a my jej poskytneme ostatním CKP jako jeden z námětů ke sdílení.

termíny workshopů

 

Napsat komentář