Činnosti rozvíjející jemnou motoriku

Jemná motorika
            

Jemná (obratnostní, šikovnostní, dovednostní atd.) motorika může být charakterizována jako schopnost obratně kontrolovaně zapojovat jemné  svalové skupiny, koordinovaným způsobem zacházet s objektem, manipulovat malými předměty v malém prostoru. Zahrnuje přesnost při plnění motorického úkolu. Pro vznik obratného pohybu je nutné podrobné zvládnutí prostoru (opticky i hmatem) ve kterém bude pohyb prováděn. Je typická pro kreativní aktivity člověka.
                                   
K jemné motorice se řadí
– manipulační aktivity
– vizuomotorika
– grafomotorika
– logomotorika,
– oromotorika

Manipulační aktivity
Schopnost uskutečňovat koordinačně složité pohyby, rychle si je osvojovat a podle měnících se podmínek je modifikovat. Často se tento termín používá k vyjádření toho, že ruce pohybují nějakým objektem, aby vykonaly  požadovanou aktivitu. Manipulovat lze však i jinými částmi těla pomocí drobných svalů (ústa, nohy).
                
Vizuomotorika
Propojuje oční pohyby s pohyby těla (součinnost rukou a očí). Souvisí se zpětnovazební zrakovou kontrolou souhry pohybů rukou při manipulaci a grafomotorice. Souvisí také se zrakově-prostorovými funkcemi mozku. Podkladem je schopnost integrace zrakových vjemů s jemnou motorikou, která je důležitou podmínkou rozvoje grafomotorických dovedností dítěte.
         
Grafomotorika
Souhrn pohybových aktivit související s prováděním grafických činností – psaní, kreslení, rýsování, obkreslování, malování atd. Jedná se o soubor psychomotorických činností (podílí se jemná motorika i psychické funkce).

Oromotorika
Zahrnuje pohyby mluvních orgánů (mluvidel) za pomoci svalů orofaciální oblasti. Uplatňuje se zejména při sebesycení (žvýkací a polykací funkce, sání, špulení rtů atd.) a dalších motorických aktivitách v této oblasti. Úzce souvisí s logomotorikou a mimikou.
                    
Logomotorika
Pohybová aktivita mluvních orgánů při artikulované řeči. Je součástí verbální sdělovací motoriky. Hlavní roli zde hrají svaly v oblasti úst.

 

Manipulační činnosti rozvíjející jemnou motoriku:

Rukodělné činnosti

 • Práce s papírem

o Mačkání papíru – výroba větších i malých koulí.
o Vytrhávání z papíru – vytrhávání malých částí – skládání mozaiek, vytržení proužku, vytržení určitého tvaru – kruhu, hrušky …
o Lepení – slepit z krátkých proužků dlouhý pruh (např. výroba silnice pro malá autíčka), lepení řetězu, lepení vystříhaných obrázků, koláží.
o Skládání z papíru – nejdříve přeložení papíru (výroba vlastního sešitku, bločku), skládání jednoduchých tvarů – harmoniky, skládačky, červíka, čepice…
o Stříhání – zpočátku pouze přestřižení proužku papíru, ustřižení rohu, postupně přecházíme na přestřižení delší plochy. Můžeme stříhat po čáře i bez naznačené linie, vystřihávat obrázky z časopisů, obrázky, které si dítě samostatně nakreslilo apod. U leváku vhodné zabezpečení nůžek pro leváky

 • Modelování – z plastelíny, hlíny, těsta a dalších materiálů – hmotu mačkat, uždibovat, slepovat, hloubit v ní různě hluboké otvory, válet váleček, vytvářet krouživý pohyb při modelování koule.
 • Obtiskování – využití razítek s dětskými motivy, vlastní výroba tiskátek. Můžeme použít i běžné předměty, které natřeme barvou nebo křídou a obtiskujeme.
 • Malování – nejdříve můžeme použít prstových barev, přecházet na vodové a temperové barvy, vytvářet barevné kompozice.
 • Navlékání korálků, knoflíků, těstovin, matiček, rozstříhaných slámek
 • Skládání tvarů a figur z tyčinek, párátek, krátkých špejlí, slámek – buď podle předlohy nebo samostatné vymýšlení tvarů. Dítě může pro obměnu vymyslet tvar jako vzor pro skládání dospělého, zapojíme střídání rolí. Figury můžeme zkoušet skládat z geometrických tvarů, které jsme si před tím s dítětem vystříhali.
 • Přišívání velkých knoflíků, prošívání látky, papíru jehlou s tupým hrotem.
 • Uzlování na šňůrkách – nejprve udělat jeden uzel, posléze určitý počet uzlů vedle sebe, postupně se naučit odhadovat a držet vzdálenost mezi jednotlivými uzly, spojit uzlem tkaničku do kruhu, spojit dva provázky, udělat řetěz z krátkých provázků.
 • Spolupodílení na výrobě svých hraček
 • Úkony spojené se sebeobsluhou
   Oblékání se
   Zapínání knoflíků, zipů, zapnutí přezky
   Oblékání panenek, plyšových hraček.
   Umývání, česání, čistění zubů
   Samostatné stolování            
 • Stavebnice, společenské hry
   Skládání kostek – vlaky, mosty, vyšší věže, hrady.
   Skládání mozaiek, zasouvání kolíčků do otvorů – nejdříve používáme mozaiky s většími korálky, kolíčky,
  postupně volíme drobnější materiál. Při práci rozvíjíme uchopování špetkou prstů
   Práce se stavebnicemi, různorodost stavebnic – vhodné je se vzrůstající koordinací pohybů postupné
  zmenšování jednotlivých dílů.
   Házení na cíl – míčky do krabice, knoflíky do misky, kroužky na tyč
 • Provlékání šňůrek otvory nejrůznějších tvarů – můžeme využít koupených dřevěných hraček nebo z kartonů vystřihnout různé tvary předloh, děrovačkou na papír udělat otvory a provlékat tkaničkami.
  Pomoc při každodenních činnostech v domácnosti
 • Hnětení tvarů z těsta, vykrajování, míchání, krájení zeleniny, přesypávání
 • Používání kolíků na prádlo – věšení drobných oděvů, oblečků pro panenky       
 • Zamykání, odemykání (dítě může mít v hračkách několik nepoužívaných visacích zámků), rozsvěcení
  světel, mletí koření, kávy mlýnkem.
 • Pomoc s při prostírání stolu
 • Spoluúčast na úklidu hraček
 • Listování v knize po jednotlivých listech
 • Motání klubíček vlny
 • Šroubování – uzávěry lahví, větší šroub a matka… Můžeme využít lahviček a krabiček od vitamínů, krémů. Montování, práce s nářadím – lze využít dětského nářadí ke šroubování, zatloukání kladívkem
  apod.

                    
Cvičení pohybů ruky a prstů

 Ukazováček a prostředníček pravé ruky „běhají“ po stole, to samé levou
 „Hra na klavír“
 Mávání prstů
 Solení
 Vytvořit střechu přitlačením konečků prstů obou rukou
 Oddalování a přibližování prstů (nůžky)
 Konečkem palce pravé ruky se postupně dotýkat konečků ostatních prstů          (prsty se zdraví rukou, potom oběma současně)
 Vztyčit ukazováček a malíček pravé ruky (rohatá koza), to samé levou rukou
 Utvořit „brýle“ – dva kroužky z palce a ukazováčku obou rukou a spojit je
 Válení míčků dlaněmi a prsty po stole.
 Kutálení různých předmětů, trubiček
 Říkanky spojené s pohyby prstů

Cvičení hmatu
o Hmatové sáčky, krabice, boxy
o Poznávání každodenních předmětů
o Poznávání hraček
o Poznávání plastových zvířátek
o Poznávání přírodnin