Prostor a čas – shrnutí workshopů

Průběh workshopů:
Při zpracovávání tématu Prostor a čas, na které se školky zaměřily v únoru 2018, se sešlo mimořádně velké množství kvalitních příprav, které přímo vybízejí ke sdílení a vyzkoušení. I tentokrát doporučujeme projít si zápisy i přípravy z jednotlivých workshopů. Obojí proto, že některá CKP přípravy posílají jako součást zápisu, jiní v samostatných souborech. V zápisech se často objevuje ocenění, že téma Prostor a čas je velmi dobře zpracované jak v Klokanově kufru, tak v Klokanových kapsách Poskládej I a Poskládej II a mimořádně dobře tak doplňuje knihu Diagnostika dítěte předškolního věku.

Většina CKP posílá kolegyním z koncových MŠ materiály k workshopům elektronicky v předstihu a běžné je i posílání výstupů z jednotlivých témat. Jsme upřímně rádi, že se opravdu povedl jeden z cílů projektu – propojit mateřské školy tak, aby mohly sdílet své nejlepší postupy a náměty. Velmi časté je také střídání míst workshopů, kolegyně už se nesetkávají jen v místě CKP, ale pořádají workshopy i v koncových školkách. To hodnotíme jako mimořádně přínosnou praxi a rádi ji budeme doporučovat i příštím „prvňákům“ v roce 2018/2019. V únoru také proběhly další dvě supervize, 14.2.2018 v Turnově a 28.2.2018 v Liběšicích. Máme velkou radost, že z obou CKP budou pokračovat v příštím roce koncové školky jako CKP. Pomalu také krystalizuje nápad na organizování „metodických regionálních setkání“ s Mgr. Bednářovou pro příští etapu, tedy školní rok 2018/2019.

Praktické tipy z workshopů:
(Z veliké spousty námětů doporučujeme ty zvlášť nápadité.)

Prostor:
Manipulační hra – hrníček, talířek, lžička, kostka cukru, mince
Děti dávají podle pokynů učitelky (kamaráda): minci pod talířek, hrníček na talířek, lžičku do hrníčku, ucho hrníčku natočí dopředu, vpravo položí cukr apod.

Hra „na obchod“
Umístění zboží dle pokynů, přesné instrukce tomu, kdo prodává, („řekni co kde je“), v jakém pořadí stojí děti ve frontě apod.

Čas:
Dny v týdnu
Trhat každý den list z kalendáře, zmačkat kuličku a vhodit do průhledného válce – vyvozujeme tak pojem den, týden a měsíc a zároveň předmatematickou představu množství.

Růst rostliny
V průhledném válci pozorování růstu rostlin od semínka k rostlince, následně doplnit kresbou dětí ,,Co asi vyroste teď?“ a nakonec porovnat, co skutečně vyrostlo.

 

Náměty aktivit pro rozvoj v oblasti prostoru a času (vybrané příklady z CKP) zde.