Zrak

TÉMA WORKSHOPU

Zrakem dítě přijímá velké množství podnětů, je prostředníkem poznávání hmotného světa i prostředkem komunikace. Během krátkého času se dovídá množství informací z okolí, proniká do souvislostí a vztahů mezi objekty. Na zpracování těchto vjemů se účastní velká část mozku, jsou zapojeny kognitivní procesy, pozornost, paměť i emoce. Zkreslené, neúplné zrakové vnímání, ať již na úrovni zachycení, zpracování nebo uchování informací, negativně ovlivňuje poznávání světa, způsob myšlení.

Úroveň zachycení a zpracování zrakových vjemů ve všech podoblastech (diferenciace, analýza a syntéza, figura a pozadí, paměť, oční pohyby) ve školním věku významnou měrou poznamenává čtenářské a další dovednosti. Dobré zrakové vnímání je předpokladem mimo jiné k úspěšnému zvládnutí čtení a psaní písmen, slabik, slov, číslic a čísel.

CÍL WORKSHOPU

Záměrem workshopu zaměřeného na zrakové vnímání je zmapovat a vytvořit soubor námětů, pomůcek, zdrojů literatury, ze kterých MŠ čerpají při diagnostice a rozvoji zrakového vnímání v jednotlivých podoblastech:

  • Zraková diferenciace
  • Zraková analýza a syntéza
  • Zraková figura a pozadí
  • Zraková paměť
  • Oční pohyby

Jedním z hlavních cílů je shromáždit příklady činností, které účastníci považují za diagnosticky přínosné, a jsou vodítkem při určování úrovně jednotlivých podoblastí.

Druhým hlavním cílem je vytvoření souboru námětů rozvíjejících jednu z podoblastí zrakového vnímání s využitím osvědčených postupů i postupů, které mohou být považovány za méně obvyklé, přesto osvědčené.

VÝSTUPY WORKSHOPŮ

Výstupy z workshopů reflektují praktické zkušenosti jednotlivých mateřských škol s uvedením konkrétních tipů a návrhů na pomůcky a aktivity s cílem rozvíjet zrakové vnímání.

Shrnutí workshopů z oblasti zrakového vnímání k přečtení zde.

Zrakové vnímání – doporučení pro CKP zde.

Náměty pro rozvoj zrakového vnímání (vybrané příklady z CKP) zde.

Pomůcky pro rozvoj v oblasti zraku (tipy z workshopů) zde.

Doporučená literatura k rozvoji v oblasti zraku zde.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *