Náměty pro rozvoj zrakového vnímání

  • Kde bydlí zvířátko (CKP 011)
    Hra pro rozvoj zrakového rozlišování, hledání detailu, porovnávání a usuzování pro děti ve věku 5-6 let do venkovního prostředí (školní zahrada, hřiště).