Zrakové vnímání – doporučení pro CKP

Doporučení pro CKP ze supervizí

V námětech na činnosti je potřeba zvýraznit vývojovou posloupnost a návaznost – např. v podoblasti vnímání barev nejdříve zjistit, zda dítě dokáže barvy přiřadit, pak jestli na barvy ukáže – a až poté můžeme po dítěti chtít pojmenování. Tato vývojová posloupnost a návaznost platí u všech oblastí diagnostiky dítěte a je vhodné ji užívat jako obecný princip při sestavování jakéhokoli zaměstnání či činnosti pro děti.
Při prezentaci pomůcek jednotlivými MŠ doporučujeme důsledně pomůcky, hry a literaturu přiřazovat ke správné oblasti i odpovídající podoblasti, pro kterou je pomůcka či literatura určena.
Doporučujeme uvádět menší množství zdrojů, zato s kvalitní citací.

Doporučení z Hradce Králové k supervizní návštěvě:
Při supervizní návštěvě je možné odklonit se od nastaveného plánu WS a pro WS zvolit volné téma, při kterém bude dostatek prostoru pro diskuzi se členy odborného týmu.

Doporučení z Olomouce:
Je velmi osvědčené mít připravené podnětné prostředí, náměty do skupinek dětí a následně záměrně pozorovat úroveň jednotlivých dětí. S využitím pomůcek a při práci ve skupině může v některých případech spontánně nastat potřebná náprava.

Připomínka z Ostravy:
U Klokanových kapes všechny paní učitelky postrádají možnost dokoupení více dřevěných destiček – některé činnosti se totiž dají v praxi dělat s více dětmi najednou.

Témata příprav, kterým se CKP věnovaly:
Zraková diferenciace 2x
Oční pohyby 2x
Vnímání barev 1x
Zraková paměť 4x
Zážitková stimulační aktivita Snoezelen 1x

Praktické tipy z workshopů:

  • Pro oblast vnímání barev bylo v zápisech několikrát opakováno doporučení používat správně názvy barev (žlutá jako sluníčko, nikoli „sluníčková“).
  •  Nejčastěji uváděná aktivita pro zrakovou paměť je Kimova hra a její varianty.
  • Většina MŠ doplňuje komerčně vyráběné pomůcky pomůckami vlastními (např. 071 Turnov – „domeček“)

Shrnutí workshopů z oblasti zrakového vnímání k přečtení zde.

Náměty pro rozvoj zrakového vnímání (vybrané příklady z CKP) zde.