Zrakové vnímání – shrnutí workshopů

Průběh workshopů

V lednu 2018 proběhlo další kolo workshopů, tentokrát na téma zrakové vnímání. Ze zápisů vyplývá, že při práci na tématu CKP velmi často a s velkou nápaditostí používají aktivizační metody – práci s konkrétními pomůckami i práci s odborným textem, propojenou s náměty na rozvoj zrakového vnímání.

Jako forma práce je na workshopech běžně a s výhodou využívána práce ve skupinách, kde i způsob dělení do skupin souvisí s tématem workshopu. Odborné podklady některá CKP posílají mailem týden až dva dny před začátkem workshopu, jiná rozdávají materiály vytištěné.

Šest CKP ve WS využilo i Klokanův kufr a Klokanovy kapsy. (Hovorčovice, Horní Bříza, Slavonice, Bystré, Ostrava – Poruba, Olomouc ).
CKP Ostrava použilo při WS vlastní video z praxe s prezentací Klokanovy kapsy.

Řada zápisů uvádí veliké množství zdrojů – literatury, pomůcek, her – chybí ale citace nakladatele, výrobce, webových stránek, případně popisu celé metody.

Při uvádění pomůcek, her a zdrojů se poměrně často netýkaly všechny  zmíněné pomůcky právě oblasti zrakového vnímání, některé byly primárně určené spíše pro rozvoj jiné oblasti, nejčastěji pak jemné motoriky.

Zrakové vnímání – doporučení pro CKP zde.

Náměty pro rozvoj zrakového vnímání (vybrané příklady z CKP) zde.