Základní matematické představy – shrnutí workshopů

Workshopy zaměřené na Matematiku, které se ve školkách uskutečnily v březnu 2018, prokázaly, že pokud jsou zvyklostně nabízeny činnosti bez dostatečného stanovení cíle, není možné dobře určit, na kterou oblast či podoblast se v jejich rozvoji působí.

Je nutné přesně definovat podoblasti, které se u jednotlivých témat prolínají nebo jsou velmi podobné. Názorně si to můžeme představit u pojmů porovnávání a třídění (třídění podle barvy = oblast zrakového vnímání, třídění podle druhu = oblast předmatematických představ).

Doporučujeme při tvorbě příprav pro jednotlivé oblasti ve školkách nepracovat jen s konkrétní činností (např. jakékoli třídění), ale činnost vždy vztáhnout k cíli (např. budování předmatematické představy – třídění dle množství, třídění dle druhu; rozvíjení zrakového vnímání – třídění dle barev).

Velmi nosné je spojení aktivit pro rozvoj matematických představ s pohybem a spojením zrakové analýzy i syntézy a dále vedení dětí ke spolupráci ve skupině.

KOMPLETNÍ VÝSTUPY Z MATEMATICKÝCH WORKSHOPŮ, VČETNĚ PŘÍKLADŮ AKTIVIT A POMŮCEK, NALEZNETE KE STAŽENÍ ZDE.

Příklady jednoduchých aktivit, jak rozvíjet základní matematické představy (CKP 021 Základní a mateřská škola Hovorčovice):

Didaktická hra beruška

Rozvíjené oblasti:
Množství, porovnání, pojem přirozeného čísla, znalost základních barev, rozvoj slovní zásoby (řadové číslovky)

 

Doporučený věk:
3-4 roky

Pomůcky:
Zalaminovaná omalovánka berušky, víčka

Návod:
Děti na začátku dostanou každý 1 obrázek zalaminované berušky a k tomu ještě sadu 5-10 víček

Úkoly jsou zadávané slovně, případně obrázkovými kartami.

Příklady zadání:
1. Vezmi červené víčko a polož ho berušce na krovky.
2. Vezmi další červené víčko a přidej ho k prvnímu.
3. Vezmi modré víčko a polož ho na druhou polovinu berušky – vyšší stupeň obtížnosti.
4. Zadání se čím více stupňuje a graduje.

Další varianty:A) Je možné využít obrázkové karty s barevnými puntíky
B) Série úkolů – přidej jedno víčko, přidej 2 víčka, uber jedno víčko…
C) Pravolevá orientace (pro starší děti)

kolíčková hra

Rozvíjené oblasti:
Rozvíjíme zrakové vnímání, pojem přirozeného čísla, jemná motorika

Doporučený věk:
Věk: 5-6 let

 

Pomůcky:
Číselná řada na tabuli, nebo číselná řada v tečkách.
Od 1-10, vyrobené kolíčky s čísly, nebo tečky.
Špachtle s číselnou osou nebo s tečkami, kde bude chybět jedno číslo nebo tečka daného počtu.

Návod:
Dítě si vybere špachtli s číselnou řadou s chybějícím číslem a dle číselné řady na tabuli (nebo teček) se snaží najít kolíček s číslem nebo s tečkou, které chybí a řadu doplní.

Když dítě kolíček doplní, vybere si další špachtli.

Hra končí, když budou všechny špachtle doplněné.