Základní informace

Základní informace

 

Název projektu: Klokanovy školky
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000564
Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) Výzva: č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Částka: 17 059 098, 99 Kč
Realizátor: Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace

Anotace: Projekt Klokanovy školky podpořil vzájemné učení MŠ síťováním a vznikem Center kolegiální podpory. Prohloubil dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinesl ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání. 

Realizační tým:
Mgr. Dominika Pudilová, manažer
PaedDr. Lucie Nečasová, odborný garant
Mgr. Jiřina Bednářová, metodik
Ing. Hana Procházková, finanční manažer 
Bc. Anna Pekařová, odborný pracovník
Mgr. Jana Bednářová, odborný pracovník
Jana Höklová, odborný pracovník

Cíle projektu:

 • Vytvořit „Centra kolegiální podpory a vzájemného učení“ (CKP)
 • Vytvořit síť spolupracujících mateřských škol
 • Sdílení zkušeností, výměna příkladů dobré praxe, čerpání inspirace do výuky
 • Zaměření na témata:
  Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Polytechnické vzdělávání, Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Práce s metodickou pomůckou Klokanův kufr
 • Ověřování pomůcek Klokanovy kapsy
 • Vznik a ověření nových pracovních listů k pomůckám
  a k tématům projektu